Fag + folke = sant

Publisert Sist oppdatert

Høgskolen i Vestfold har holdt kurs for fylkesbiblioteket og de fire store folkebibliotekene i Vestfold i bruk av siteringsdatabasene fra Institute of Scientific Information (ISI). – Jeg tror det var vellykket, sier Heidi Kristin Olsen, som holdt kurset. Hun forteller at ingen av folkebibliotekarene hadde forsøkt å søke i basen før, og at en innføring derfor var velkommen.

ISIs Web of Science-databaser (Wos) er av de mest populære digitale referanseverkene norske fagbibliotek tilbyr. Runt 80 institusjoner kjøper denne ressursen som bl.a. omfatter siteringer til artikler innenfor vitenskap, teknologi og humaniora, gjennom ABM-utviklings konsortieavtale. Denne type fagressurser er vanligvis altfor høyt priset til at de er aktuelle for folkebiblioteksektoren. ABM-utvikling har imidlertid forhandlet fram en avtale som gir fylkesbibliotekene mulighet til å koordinere kostnadsfri tilgang for folkebibliotek i sitt fylke, i første omgang ut 2005. Dessverre har ikke alle fylkesbibliotek hatt ønske om å benytte seg av tilbudet, men rundt 120 folkebibliotek kan nå tilby basen til sine brukere.

– Nå som folkebibliotek i økende grad gir tilbud til fjernstudenter og personer som tar etter- og videreutdanning er det på sin plass at de får mulighet til å tilby denne type faglige ressurser, sier rådgiver Vilde Ronge i ABM-utvikling. – Vi er imidlertid klar over at det er et stort behov for opplæring av bibliotekarer som skal veilede brukerne sine, og har derfor gått ut med en forespørsel til fagbibliotek som allerede har en del års erfaring med disse basene om de kan tenke seg å holde kurs for folkebibliotekarer i sitt nærområde. I tillegg til Vestfold har foreløpig høgskolene i Telemark, Buskerud og Tromsø meldt seg frivillig til å sette igang kurs, men Ronge håper at flere vil melde seg til å ta et tak for fellesskapets beste. Det er jo ofte studenter fra fagbibliotekets egen institusjon folkebibliotekene må hjelpe, påpeker hun.

Et problem er at det ikke er alle folkebibliotek som kan benytte seg av ISI-tilbudet på grunn av manglende IT-infrastruktur. Mange mangler eksempelvis faste IP-adresser, noe som er en forutsetning for å kunne knytte seg opp mot ressursen. – Som vanlig setter også økonomi grenser for hva folkebibliotekene kan få til, sier Ronge. Vi er imidlertid glade for å kunne tilby disse basene til de som har mulighet til å benytte seg av dem, og folkebibliotek som får mulighet i løpet av året er velkomne til å slutte seg til ved å ta kontakt via sitt fylkesbibliotek.

SIK

 

Powered by Labrador CMS