Etikk – Valg: ”SØK HELLER JOBB SOM MISJONÆR”.

Publisert Sist oppdatert

For et år siden ble en bibliotekar, i full offentlighet, bedt om å finne seg noe annet å gjøre. Grunnen var at vedkommende hadde stilt spørsmål ved det selvfølgelige i at alle skolebibliotek som mottar magasinet Blikk hadde plikt til å gjøre det tilgjengelig for sine brukere. Blikk er et blad for homofile og lesbiske. Bibliotekaren hadde dermed beveget seg ut i farlig terreng. Kritikerne hevdet at en bibliotekar ikke har noe med å drive sensur. ”Vi må strebe etter å være så nøytrale som mulig”, hevdet de. Konklusjonen ble dermed at vedkommende ikke hadde noe i et bibliotek å gjøre, men heller burde søke jobb som misjonær. I en leder her i bladet hevdet vi imidlertid at også de som forlangte bibliotekarens avgang beveget seg på tynn is.

Diskusjonen pågikk på diskusjonslista BibliotekNorge og er en av mange slike debatter som har etiske implikasjoner. Etikk dreier seg om å ta valg, i stort og smått, noe bibliotekarer må gjøre hver dag. Likevel er bevisstheten rundt temaet overraskende lav i bibliotekmiljøet, og de ulike delene av biblioteksektoren har da heller ikke klart å samle seg om felles etiske retningslinjer.

Vi presenterer problemstillingen på de påfølgende sidene gjennom en lengre samtale med etikkens fanebærer i det norske bibliotekmiljøet; Robert Vaagan.

 

Powered by Labrador CMS