– Et politisk jordskjelv

Publisert Sist oppdatert

OPPHAVSRETT -Det som skjer nå med avskaffelse av eksemplar- og brukerrettigheter og etablering av en i prinsippet uinnskrenket beskyttelse til rettighetshaverne med noen få begrensninger representerer et stort og radikalt brudd med norsk opphavsrettstradisjon, sier leder i Elektronisk Forpost Norge (EFN), Thomas Gramstad. -Dette bruddet utgjør et politisk jordskjelv og er et uttrykk for bestemte politiske og økonomiske interesser.

KKDs nye lovforslag om endringer i Åndsverkloven for å tilpasse Infosoc-direktivet (EUCD) inn i norsk lov inneholder nemlig flere dårlige nyheter for borgere og forbrukere. Det gjelder først og fremst foreslåtte lovbestemmelser forbundet med innføring av rettslig vern for "effektive tekniske beskyttelsessystemer" eller DRM-kontrollteknologi. Dette omfatter retten til å konvertere, og i tabloidpressen omtales lovforslaget regelmessig som "mp3-loven" idet departementet anser at mp3-spillere (og harddisker, mobiltelefoner m.m.) ikke ansees som "relevant avspiller" for en CD-plate med musikk man har kjøpt.

– Lovforslaget innebærer en kriminalisering av et stort antall norske borgere, "mp3-generasjonen", som rutinemessig overfører musikken de kjøper til sine spillere, sier Gramstad. Dette har utløst en proteststorm med telefon- og underskriftskampanjer og opprop om å boikotte musikkjøp for en måned. EFN arrangerer en fellesaksjon med de politiske ungdomspartiene der man vil donere og overrekke mp3-spiller til lovgiverne.

Vidsyn
IKT-næringens interesseorganisasjon IKT-Norge er derimot positiv til lovforslaget. – Den norske regjering viser her et vidsyn enestående i Europa, sier IKT-Norges generalsekretær, Per Morten Hoff til NRK. IKT-Norge mener at den nye lovgivningen bør sette fart på innføring av nye betalbare tjenester for nedlasting av media i Norge.

– Lovforslaget innebærer at man stadig må kjøpe den samme filmen, musikken eller e-boka på nytt og på nytt, fordi man ikke får lov å ta sikkerhetskopier eller kopiere til nye formater og lagringsmedier, sier Thomas Gramstad. – Den økonomiske gevinsten ved dette er nok en kraftig pådriver for underholdningsindustriens lobbing for lovforslaget. Tekniske sperrer med rettslig vern vil frata folk flest retten til å eie ting de har kjøpt. Folk skal ikke lenger få lov å eie og disponere CD-plater, DVD-plater og andre kultur- og åndsprodukter, i stedet skal produsentene få fortsette å kontrollere bruken av eksemplarene etter at de er solgt. Dette er en form for svindel, der svindelen foregår ved å få folk til å tro at de kjøper noe når det i virkeligheten dreier seg om leie, sier Gramstad. -Man må kjøpe samme produkt om igjen og om igjen med jevne mellomrom, og bevaring og f.eks. arv av digitalt materiale blir meningsløst.

(Se også Thomas Gramstads artikkel om DRM i Sømløs)

Powered by Labrador CMS