Arkivhyller i Mo i Rana.

Elleve nye hyllemil med magasiner i Mo i Rana

– Her vil arkiv- og bibliotekmateriale bli bevart trygt og fjellstøtt inn i evigheten, sa Anette Trettebergstuen under åpningen av det nye fjellanlegget til Nasjonalbibliotekets og Arkivverket.

Publisert Sist oppdatert

I 2023 er det 30 år siden Nasjonalbibliotekets (NB) første sikringsmagasin i Mofjellet ble ferdigstilt i 1993. Anlegget har vært en viktig forutsetning for revolusjonen bibliotektjenestene har gjennomgått siden den gang, som fjernlånsordningen, digitale aviser og bokhylla.no.

I mars 2010 fikk Statsbygg i oppdrag å utrede en utvidelse av NBs fjellanlegg. Ved årsskiftet 2015/2016 kom Arkivverket inn i prosjektet. 200 år etter at landets første riksarkivar Henrik Wergeland satt på Akershus festning i Kristiania og passet på nasjonens hukommelse, flytter riksarkivar Inga Bolstad nå deler av arkivene til Mo.

Med plass til Nidarosdomen

Fjellanlegget er del av et større samarbeid mellom Arkivverket og NB om bevaring og digitalisering av Arkivverkets materiale. De to nye hallene huser et arkivmagasin og et digitalt sikringsmagasin og er så stort at Nidarosdomen kunne fått plass inne i det, eller 110 000 hyllemeter med fysisk arkivmateriale, skriver NB, Arkivverket og Statsbygg i en felles pressemelding.

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre, nasjonalarkivar Inga Bolstad og kulturminister Anette Trettebergstuen under åpningen av de to nye fjellhallene i Mo i Rana. Foto: Karolina Gorzelanczyk

– Dette blir vårt mest moderne magasin og er svært viktig i vårt digitaliseringsarbeid, uttaler riksarkivar Inga Bolstad.

Statsbygg startet sprengningsarbeidet i 2018. Prosjektet hadde en kostnadsramme på 850 millioner kroner og er blitt ferdig innenfor tid og kost, sier assisterende byggherredirektør Kristin Fevang.

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre var også til stede under åpningen.

– Den nye hallen og det nye digitale sikringsmagasinet gjør at vi kan ta vare på både papir, film, magnetbånd og digitale filer på en mer effektiv og ikke minst sikrere måte. Vi får større kapasitet, men det aller viktigste er at framtidas generasjoner sikres tilgang til enda mer av kulturarven, uttaler han.

Landssvik og lavt oksygennivå

Over 1200 av de nye hyllemetrene vil fylles av Landssvikarkivet, fortalte Inga Bolstad til NTB i 2021.

–  Arkivmateriale knyttet til okkupasjonstiden og 2. verdenskrig er blant vårt mest etterspurte, og interessen ser ikke ut til å avta, sa Bolstad.

Landssvikarkivet er et av de større arkivene i Arkivverket og inneholder etterforskningsdokumentene i de 90 000 landssviksaker og ca. 350 krigsforbrytersaker etter andre verdenskrig. Takket være samarbeidet med NB ligger det nå både trygt og tilgjengelig lagret for kommende generasjoner dypt inne i Mofjellet.

Med det nye anlegget mangedobler NB kapasiteten sin for digital lagring av bøker og andre medier. De neste ti årene skal fjellhallene fylles med historisk materiale. Lavt oksygennivå forhindrer at det oppstår brann, og jevn temperatur gir trygg bevaring. Tilrettelagte logistikksystemer og roboter sikrer tilgjengeligheten.•

Powered by Labrador CMS