Ekstra rouge på Mona Lisa?

Publisert Sist oppdatert

Er vår felles kulturarv for absolutt alle? Svaret er et prinsipielt ja. Men er den samme kulturarven egnet til å stilles ut og presenteres slik at alle kan komme nær den. Svaret må bli nei, skriver Vidar Kvalshaug i en kommentar til Norges handikapforbund i Nationen. Han sammenligner en eventuell ombygging av inngangspartiet i norske stavkirker med å male ekstra rouge på kinnene til Mona Lisa i Louvre.
Innspillet er en reaksjon på kravene om økt tilgjengelighet til norsk kulturarv for funksjonshemmede, f.eks. heis i Eidsvoldsbygningen og handikaptoalett på Skibladner, som Norges handikapforbund gikk ut med i sommer. – I fremtiden må alle kulturbygninger bli tilgjengelig – det må være målet vårt, sier Forbundsleder i Norsk Handikapforbund, Gunnar Buvik. – Staten må øremerke midler til økt tilgjengelighet for funksjonshemmede i ABM-sammenheng, sier jurist Heidi Sørlie. – Størrelsen på statlige midler til drift og vedlikehold i den enkelte region burde gjøres avhengig av i hvilken grad samlingene gjøres tilgjengelig for alle, fortsetter hun.
– Det er en overforenkling å sette fokus kun på fysisk tilgjengeliggjøring av bygninger, sier Tone Eli Moseid, seniorrådgiver i ABM-utvikling. – Det er mange måter å gjøre kulturarven tilgjengelig på, bl.a. ved hjelp av ny teknologi, noe vi alle vil ha glede av.
2003 er de funksjonshemmedes år og 29. og 30. september arrangerer ABM-utvikling i samarbeid med Deltasenteret konferansen Høre, føle, lukte, se – kulturarv uten hindring. – Det er når vi ikke legger til rette for alle at vi skaper funksjonshemninger. Alle har rett til tilgang til informasjon, kunnskap og opplevelser. Denne konferansen håper vi kan bidra til å inspirere, motivere og stimulere til økt bevissthet rundt hvordan vi kan få det til, sier Moseid.

sik

Powered by Labrador CMS