– Vi er nødt til å gjøre mindre og levere færre tjenester, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.
– Vi er nødt til å gjøre mindre og levere færre tjenester, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.

Dramatiske kutt i Nasjonalbiblioteket

− Vi kommer til å få de største kuttene Nasjonalbiblioteket har hatt i moderne tid, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre til Forskerforum.

Publisert Sist oppdatert

Nasjonalbiblioteket må spare inn mer enn 20 millioner i 2023  og reduserer eller tar bort en rekke tjenester. Årsaken er at bevilgningene på årets statsbudsjett ikke på langt nær dekker økte kostnader.

Les Forskerforums sak om kuttene hos NB her

Dette betyr reduksjon i publikumstilbudet og kutt i tjenester som vil ramme både biblioteksektoren, museum og arkiv.

NB kunngjorde kuttene på bibliotekutvikling.no den 30. januar i år med en liste over de viktigste konsekvensene for samarbeidspartnere, brukere og befolkningen for øvrig:

  • Redusert digitalisering i 2023 og 2024. Nasjonalbiblioteket vil ha redusert kapasitet både på egen digitalisering og digitalisering for ABM sektoren i forhold til tidligere estimater, og vil digitalisere mindre i 2023 enn i foregående år.
  • Inntaksstopp for privatarkiv, samlinger og ikke pliktavlevert materiale. Nasjonalbiblioteket kan i 2023 og 2024 ikke ta inn samlinger utover det som følger av pliktavleveringsloven og ABM-digitaliseringen.
  • Pause i kjøp av materiale til samlingen. Hverken norskrelatert materiale fra utlandet, såkalt «Norvegica» eller dokumenter som kompletterer samlingen vil bli kjøpt inn i 2023 og 2024.
  • Avvikling av tjeneste for utenlandske tidsskrift. Nasjonalbibliotekets kopieringstjeneste for utenlandske tidsskrift vil bli avviklet. Dette gjelder tidsskrifter som er merket med SOFT i Depotbibliotekets katalog. Tjenesten vil ikke bli igangsatt igjen, da materialet er tilgjengelig via utenlandske institusjoner. Samlingen med utenlandske tidsskrift merket SOFT vil bli kassert.
  • Pause i arbeidet med katalogisering av materiale fra offentlig forvaltning og akademiske institusjoner mm i 2023 og 2024, såkalt grått materiale.
  • Reduserte åpningstider på lesesaler og i betjeningen samt lengre ventetid på utlån fra depotbiblioteket i perioder med sykdom eller lav bemanning.
  • Utkopiering av materiale vil i hovedsak måtte skje til selvkost for oppdragsgiver.

 

Powered by Labrador CMS