Dobling til fengselsbibliotekene

Publisert Sist oppdatert

Litt til mange, med relativt stor effekt

KULTURBUDSJETTET Slik ser det ut til at kulturminister Trond Giske har tenkt når departementet har fått beskjed om hvordan årets penger skulle fordeles. En halv million til en fri teatergruppe her, noen hundre tusen til et museum der. Slikt blir satt pris på rundt omkring. Ministeren var også flink til å skvette ut de glade budskapene etter hvert som anledningene bød seg. Slik ble det i forkant bl.a. avslørt at innkjøpsordningen for bøker til landets biblioteker øker i omfang neste år. Barne- og ungdomsbøker og oversatt litteratur er vinnerne.
Én million ekstra går til oversatt skjønnlitteratur, og to millioner kroner til barne- og ungdomsbøker. Det tilsvarer en økning på 3,3 prosent av et totalbudsjett på 90 millioner kroner.
Trond Giske mener det er et signal som landets forfattere bør være godt tilfreds med.
– Innkjøp av barne- og ungdomsbøker har en stor underdekning i dag. Bibliotekene melder om enorm etterspørsel. Og det er viktig å stimulere til leselyst hos barn- og unge, sier Trond Giske til Dagsavisen.

Fremmedspråklige
Også fremmedspråklige klassikere og utenlandske samtidsromaner får et lite løft på neste års statsbudsjett. I år går 6,1 millioner kroner med til offentlig innkjøp av oversatt litteratur. Med én million kroner ekstra i potten, kan antallet innkjøpte bøker i denne kategorien økes fra 66 til 76.
På samme måte kunne ministeren, da han endelig stilte opp for å ta imot Bibliotekutredningen fra ABM-utvikling, avsløre at regjeringen vil bevilge 10 millioner kroner ekstra til digitaliseringen av den norske kulturarven. Tre av disse millionene skal øremerkes det pågående digitaliseringsarbeidet ved Nasjonalbiblioteket, 3 millioner går til Arkivverket, mens "norsk digitalordbok" tilgodeses med 1 million kroner. De siste 3 millionene går til ABM-utviklings digitaliseringsarbeid.

– Dette er mye penger på et kulturbudsjett, men i forhold til det digitaliseringsarbeidet som skal gjennomføres, er det likevel beskjedne midler. Men det er en begynnelse. Samtidig er man nødt til å hente inn midler til dette arbeidet på eksisterende budsjetter, både nasjonalt og lokalt, sa Giske.

Enda en nyhet plantet Trond Giske på sin kollega, justisminister Knut Storberget. På et møte om kriminalpolitikk i Oslo Arbeiderparti 3. oktober, kunne justisministeren melde at regjeringen ville doble bevilgningene til fengselsbibliotek.

Les også Lederen, side 7 og reportasjen om Bibliotekutredningen på side 32

 

Powered by Labrador CMS