Digitalt sprang i danske bibliotek

Publisert Sist oppdatert

I sommer gikk BibZoom på lufta og vil
etter hvert gi danskene tilgang til 3,5 millioner musikknumre – gratis fra
bibliotekene. I 2010 skal ordningen utvides til å romme lydbøker, ebøker,
nyheter og mye mer.

 

Tekst og foto: Odd Letnes, redaktør
I sommer gikk BibZoom på lufta og vil
etter hvert gi danskene tilgang til 3,5 millioner musikknumre – gratis fra
bibliotekene. I 2010 skal ordningen utvides til å romme lydbøker, ebøker,
nyheter og mye mer.

 

Tekst og foto: Odd Letnes, redaktør

 

Med BibZoom tar danske bibliotek et
sjumilssteg ut i den digitale framtiden. Portalen erstatter de tidligere
tjenestene netmusik.dk og Musikbibliotek.dk, og skal på sikt bli landets felles
bibliotekplattform for digital formidling av musikk, bøker, film, podcasts,
nyheter, artikler og mye mer.

    Første
etappe er downlån  (MusikBasis) og
streaming (MusikStreaming) av musikk, og til neste år blir det mulig å laste
ned lydbøker. Tjenestene er basert på såkalt "flat rate", som innebærer at det i
utgangspunktet ikke blir noen begrensninger i antall lån eller streaminger.

   –
BibZoom-konsortiet (sentralbibliotekene i Odense, Gentofte og Herning og
Statsbiblioteket, red.anm.) har hittil i 2010 kjøpt en pakke på 10 millioner
nedlastinger av musikkstykker. Dersom suksessen blir så stor at danske
bibliotek til sammen overskrider tallet i løpet av året, er det mulig å
kjøpe en tilleggspakke, sier spesialkonsulent Pernille Schaltz (bildet) ved
Statsbiblioteket. Statsbiblioteket er juridisk og økonomisk ansvarlig for alt
innhold som presenteres på www.bibzoom.dk.

 

Store volumer

Hun forteller at et avgjørende punkt for
avtalen med rettighetshaverne, er store volumer.

    –
Suksess med tjenestene er avhengig av store volumer, vekst og solidariske kjøp fra
bibliotekenes side. Selv om prisen per nedlasting eller streaming i seg selv
ikke er så høy, vil et stort volum likevel sørge for at rettighetshaverne får
god fortjeneste. Dermed har vi en søkalt vinn-vinn-situasjon som kommer både
bibliotekene, brukerne og rettighetshaverne til gode.

   
Hva slags økonomi snakker vi om?

    –
Når konsortiet forhandler kontrakter med musikkleverandørene, skjer det med
utgangspunkt i stykkpriser og minimumssalg. Ved å kjøpe store volumer har vi
lyktes å redusere prisen per nedlasting fra to kroner til ca 80 øre på under
ett år, det vil si en prisreduksjon på 60 prosent.

     BibZoom-konsortiet
selger så kvoter til de danske bibliotekene etter en pris per innbygger i
kommunene, som i dag ligger på kr 1,46 per hode.

     –
Størrelsen på kommunen blir da avgjørende for totalprisen. På den måten har
bibliotekene et godt grunnlag for økonomistyring, mener Schaltz og legger til
at alle danske kommuner har kjøpt løsningen.

 

Streaming som tillegg

BibZoom MusikStreaming fungerer som et
tilleggsprodukt til MusikBasis (nedlasting), og fungerer som en offentlig
finansiert variant av det svenske og kommersielle Spotify. Musikken lastes ikke
ned, men kan høres over nettet i sanntid. Tjenesten gjør det mulig å bygge opp
private spillelister. Gjennom denne tjenesten får brukerne tilgang til mer enn 2,5
millioner musikkstykker og basen er i utvikling.

    Betalingsprinsippet
er det samme her som for MusikBasis. Konsortiet har kjøpt inn rettigheter til
15 millioner streaminger. Det store volumet har presset prisen i forhold til
rettighetshaverne ned til 20 øre per streaming. For bibliotekene blir prisen 60
øre per innbygger i kommune.

    Musikken
i MusikBasis leveres i WMA-format med DRM (Digital Rights Management) som gir
brukeren en ukes spilletid. MusikStreaming virker på alle medieplatformer.
Samme musikkstykke kan "lånes" eller streames av mange brukere samtidig.

 

Lydbøker neste år

Den tredje plattformen i BibZoom, er
Lydbok. Her skal brukerne kunne laste ned lydbøker elektronisk. Foreløpig har
ikke interessen for denne tjenesten vært så stor blant bibliotekene, den er
derfor lagt på vent til 1. januar 2011. Prinsippet er det samme som for
MusikBasis og går ut på at brukerne skal kunne sitte hjemme ved PCen sin og laste
ned lydbøker rett fra biblioteket, i motsetning til i dag hvor man må låne en
fysisk cd.

    Økonomien
følger også her de samme prinsipper. Konsortiet kjøper inn en viss kvote
nedlastinger til en pris per nedlasting. Deretter selges kvoter til kommunene,
som betaler et beløp per innbygger. I sin strategi hadde konsortiet planer om å
kjøpe rettigheter til 80 000 nedlastinger. Tallene for tjenesten er
foreløpig noe uklare, da den ikke går på lufta før i 2011.

 

Suksessfaktor

– Hva er den viktigste suksessfaktoren for BibZoom?

    –
Det er at de danske bibliotekene og kommunene faktisk vil bruke den. Mange
bibliotek er fortsatt sterkt knyttet til sine fysiske samlinger. Med BibZoom
går vi over i en digital verden, hvor bibliotekene ikke lenger eier sine
samlinger. Jeg håper derfor at bibliotekene er villige til å bruke penger på
dette. Brukerne, særlig de yngre, er vant til å bruke nettet på denne måten.
Det er viktig at bibliotekene møter dem der de faktisk er.

 

Innvandrerbibliotek

1. juli fikk også danskene en smakebit av
verdens først digitale innvandrerbibliotek, forteller Schaltz. World er starten
på en underavdeling av BibZoom med ebøker, lydbøker og musikk på fremmede
språk. Avdelingen skal videreutvikles utover høsten 2011 og blir lansert for
alvor 1. januar 2011. På dagens betaside finner brukerne et utvalg musikk på de
største innvandrerspråkene i Danmark, noen artikler og et par
Bollywood-filmer.

 

 

 

Powered by Labrador CMS