Digitalisering av alle verdens bøker – ikke noe problem?

Publisert Sist oppdatert

Økonomisk og teknisk er det helt overkommelig å scanne all verdens bøker og gjøre dem tilgjengelig for folk.

Av Lars Egeland

Det er Brewster Kahle, leder av Internet Archive i USA, som hevder dette.
Kahle var en av innlederne på en konferanse i Nederland om digitalisering av kulturarv, i regi av EU-prosjektet Minerva, et prosjekt hvor Norge nå deltar som observatør.

Kahle er entusiastisk på vegne av de teknologiske mulighetene. Internett er den oppvoksende generasjons bibliotek. Finnes det ikke der, så eksisterer det ikke, sier han. Derfor må vi sørge for at skattene fra bibliotekene ikke bare blir tatt vare på, men gjort tilgjengelig på nettet. Det beste vi har er ennå gjemt for i bibliotekene.

-Vi regner med at det er produsert ca 100 millioner boktitler i verden gjennom historien. 28 millioner av dem befinner seg i Library of Congress i Washington. En digitalisert bok utgjør 1 megabite i ASCII. Å lagre Library of Congress sine bøker utgjør altså ikke mer enn 28 terrabyte datalager. Det er ikke mye, sier Kahle.

Internet Archives mål var å kunne scanne en bok til 15 dollar. Foreløpig ser gjennomsnittsprisen ut til å bli på 10 dollar i arkivets store prosjekt hvor målet er å scanne en million bøker. Vi kan presse prisen enda lenger ned, sier Kahle, hvis vi aksepterer at bøkene flyttes fra biblioteket. Foreløpig har vi lagt opp en produksjon hvor scanningen kan foregå i det enkelte biblioteket. Men når vi overfører scanningen til for eksempel India, blir produksjonsprisen lavere.

I verden i dag brukes det 31 billioner dollar på bibliotek. Det betyr – sier Kahle – at vi kan scanne verdenslitteraturen hvis vi bruker 1 % av bibliotekbudsjettet over 3 år.

Bokmobilen
Innvendingene står i kø. Mange betrakter Kahle og medarbeiderne hans som fantaster. Internet Archive er et nonprofit initativ med idealistisk formål. Målet som Kahle misjonerer er tilgang til informasjon for alle.

En åpenbar innvending er at alle slettes ikke har PC, og i hvertfall ikke internett-tilgang. Da hjelper det ikke å gjøre tekster tilgjengelig på nettet. Kahles svar på dette er bokmobilen: Stasjonsvogna med printer og innbindingsutstyr. Billigere enn bokbussene fordi den ikke skal ha med seg bøkene, for de lastes fra nettet. Vi produserer bøker for en dollar stykket, sier Kahle og gir meg et eksemplar av boka Østenfor sol og vestenfor måne – norske folkeeventyr, men på engelsk. Nydelig heftet og illustrert i farger, laget på få minutter bak i bokobilen. Ingen bibliotek i den vestlige verden har en utlånspris som kan konkurrere med produksjonsprisen til Bokobilen. Bokobilen er for Kahle først og fremst et eksempel på at ting er mulig. Eksemplet er nå utvidet fra San Francisco til Uganda, India og museet i Alexandria.

Også bilder, film og vev-sider
Det er ikke bare tekster Kahle er opptatt av å bevare og formidle: Også film, fjernsyn og ikke minst gamle vev-sider. Prisen er ikke mer enn 15 dollar for en time digitalisert film. Fra starten i 1996 og fram til i dag har Internet Archive lagret 8000 filmer som de har avklart rettigheter tul å kunne vise. Ofte brukes disse filmene som grunnlag for å lage nye filmer – de kuttes opp og brukes som innslag i nye filmer, forteller Kahle.

Gjennomsnittlig levetid for en nettside på web’en er 100 dager. Internet Archive tar kopi av nettsider 1 gang i måneden. De tar ikke bare vare på de gamle sidene – men de gjør dem tilgjengelig på nettet. Det betyr at Internet Archive rår over en datamengde som er minst 5 ganger større enn det du vil finne tilgjengelig gjennom for eksempel Google. Test det sjøl: Gå inn på Internet Archives sider og skriv nettadressen til en nettside du vil se gamle versjoner av. Undertegnede gjorde det for et nettsted jeg hadde ansvar for fra 1997 til 2000. Internet Archive hadde opptil 12 årlige kopier av hele nettstedet! Fantastisk!

Google vil overta
Det er mange problemer knytta til rettigheter for bibliotekenes materiale. Økonomisk og teknisk er digitaliseringa overkommelig. Og det vil skje: Spørsmålet er bare om det vil skje i offentlig eller privat regi, hevder Kahle. Google er allerede på banen og tilbyr bibliotek å digitalisere samlingene deres for å gjøre dem tilgjengelige gjennom søkemaskinen. Bill Gate tenker i samme gate. På grunn av mangel på litt penger og ikke minst initiativ kan altså kommersielle krefter få hånd om den enorme informasjonsmengden som ligger i bibliotekene.

Lær av Alexandria
-Den viktigste lærdommen av det gamle biblioteket i Alexandria som brant, er at en kopi ikke er nok. Derfor opererer vi med 5-6 kopier av alt vi tar vare på – plassert i ulike deler av verden. Bl.a. har det nye biblioteket i Alexandria fått datamaskiner med kopi av hele Internet-Archives materiale, avslutter Kahle.

Her finner du Internet Archive: http://www.archive.org/

 

Powered by Labrador CMS