Diamanter og kirsebær

Publisert Sist oppdatert

Bergen har hatt flere musikalske bølger og daler, nå skjer det meste i
en fjord. Det nye denne gang er at det synges på klingende bergensk, og
rappere, pønkere og drabantby-poppere er del av samme miljø. Musikkavdelingen
ved Bergen Off. Bibliotek arrangerte høsten 2008 "Diamanter og kirsebær –
musikk og lyrikk", et Fritt Ord-støttet skrivekurs/foredragsserie i regi av
rapperen Lars Vaular.

 

Av Trond Blom, bibliotekar ved Musikkavdelingen,
Bergen Off. Bibliotek
Bergen har hatt flere musikalske bølger og daler, nå skjer det meste i
en fjord. Det nye denne gang er at det synges på klingende bergensk, og
rappere, pønkere og drabantby-poppere er del av samme miljø. Musikkavdelingen
ved Bergen Off. Bibliotek arrangerte høsten 2008 "Diamanter og kirsebær –
musikk og lyrikk", et Fritt Ord-støttet skrivekurs/foredragsserie i regi av
rapperen Lars Vaular.

 

Av Trond Blom, bibliotekar ved Musikkavdelingen,
Bergen Off. Bibliotek

 

Rapperen Lars Vaular skal lede
kveldene, alene og i samarbeid med bergenske sangskribenter som han drar inn i
opplegget. Kursets varighet vil være på 10 timer, fordelt på 5 uker,
fortløpende (…) to uker mellom hver gang er nok til at folk faller av.

     Målgruppe:
I samråd med Lars ble det besluttet å henvende seg til ungdom mellom 17 og 20
år, med hovedvekt på elever i videregående skoles to siste år. Lars drar rundt
på utvalgte skoler i uke 41 og promoterer opplegget, samt tar evt. uformell
påmelding. (Bindende blir påmeldingen først etter første kurskveld.)
Musikkavdelingen bidrar til å gjøre avtaler med norsk- evt. musikklærere.

(Opplegg
og målgruppe – utdrag fra strategimøtereferat)

 

Første kurskveld

Lars trakk linjer fra den
amerikanske rappen; viste hva som hadde inspirert ham, at det han skriver om i
stor grad kan gjenfinnes i den amerikanske rappen. Det handler blant annet svært
mye om stedet du bor på, kameratskap og det å stå opp for dem rundt deg. Videre
så vi på noen tekster, blant annet en Eminem-tekst, for å følge "flyten" og se
på rimteknikken. Lars fortalte om den tradisjonelle 16-takters
rapverstradisjonen og brukte musikkvideoer fra YouTube som eksempel. Denne
første kurskvelden hadde 8 deltakere, inkludert kursleder og undertegnede, noe
som var et skuffende lavt tall.

     "Hvorfor
kommer det ikke flere? spurte vi"

     Det
hadde nok flere årsaker. For det første ble den bebudete skolepromoturnéen i
uke 41 en fiasko. Det ble sendt ut en informativ og apellativ mail til syv
utvalgte videregående skoler rundt skolestart. Kanskje druknet henvendelsene i
skolestartkaos – ingen tok kontakt. Så måtte vi ta kontakt. Midt i september ringte vi alle skolene og fikk
kontakt med avdelingslederne for norskfaget. Alle var positive lærertyper som
syntes å tenne veldig på prosjektet, og lovet å informere elever og ta kontakt
for avtale om et kort orienteringsmøte med Lars Vaular. Kun Tertnes
videregående responderte i tide. Lars og undertegnede dro til skolen og var
innom fire klasser. Mange virket interesserte, men vi så likevel ingen av disse
på noen av kurskveldene.

     I
forkant av første kveld hadde vi promotert prosjektet med både gruppe- og
eventside på Facebook http://www.facebook.com/group.php?gid=83968775252&ref=mf
(gruppen fikk straks over 30 medlemmer), fått arrangementet inn på Underskogs
kalender, http://www.underskog.no/kalender/40354_diamanter-og-kirsebaer/forestilling/55460
og hengt opp plakater og delt ut såkalte flyers:

     Flyeren
lå også på forsiden til bibliotekets hjemmeside, som en inngang til selve
plakaten.

     Plakaten
(A3), som var hengt opp på alle tenkelige steder der" målgruppekandidater"
ferdes, var den som fikk skylden: Den var for ordrik og fanget ikke interessen.
Budskapet måtte tydeligere frem, og før kveld nr. 2 hadde vi klar denne, også i
A3-format. Begge plakater ble laget av avdelingens egen "AD", Håvard Legreid,
og trykket på Grafisk Senter – tidligere hustrykkeri for kommunen.

     Den
ble trykket i 100 eksemplarer, og vi gikk enda grundigere til verks med
plakatopphenging. Vi oppdaterte også Facebook-siden og sendte ut invitasjoner
per mail både til gruppemedlemmene og andre tenkelige kandidater.

 

Andre kursveld

Lars stilte opp halvannen time før
kursstart, for å forberede seg. Vi kjøpte inn frukt, kjeks og mineralvann. Til 20
deltakere – for det var det vi håpet på! Klokken 17.25 var Gamle Musikkavdeling
preget av to flott danderte store fruktfat og en enslig Lars Vaular. Fire unge
gutter med "rette utseendet" satt ute på Galleri og liksom "ventet på noe". De
svarte bekreftende på spørsmålet om de skulle delta på "Diamanter og kirsebær".
Det tomme lokalet og Lars i ensom majestet ved enden av et langbord må ha
skremt dem, for de feiget ut via trappen.

     Det
så som mørkest ut i et par minutter, men så ramlet den ene etter den andre inn,
og fem over halv seks satt det 12 ivrige deltakere rundt bordet, deriblant tre
fra første kveld. Flere av dem helt tydelig med akademisk bakgrunn.

     Denne
kveldens arrangement kan kun karakteriseres som en suksess, med en rekke
interessante diskusjoner og spørsmål. De yngste lot ikke til å la seg forstyrre
av at det hadde kommet noen universitetsfolk til, og det hevet uten tvil
nivået. Lars trakk linjene videre fra sist – de amerikanske idealene – men gikk
etter hvert helt over til sine egne tekster. Vi gikk gjennom flere av tekstene
hans og så på virkemidler og tematikk. Deltakerne klappet ved kveldens slutt!

 

Tredje kurskveld

Loddefjord-artisten John Olav
Nilsen (fra bandet John Olav Nilsen & Gjengen) var kursseriens første
gjesteforeleser. Han spilte to sanger – deriblant "Diamanter og kirsebær"
(opphavet for kursets navn), hvorpå sangene ble lettere analysert og diskutert.

     Han
fortalte om sine inspirasjonskilder og kom med synspunkter på tekstskriving
generelt. Lars inntok intervjuerens rolle – uten at det antok
Bokbad-dimensjoner. I tillegg dissekerte Lars og deltakerne et par tekster av
Ørsta-rapperne i Side Brok. Deltakerantallet steg til 15 denne gang, hvorav 9
var nye fjes og 3 var jenter.

 

Fjerde kurskveld

Et par deltakere færre enn gangen
før, men en aktiv gruppe på 12-15 personer ser ut til å være helt prima for
dette opplegget. Denne gang var en av de nye en dame på 60+, som lovpriste
opplegget, og fortvilte over at hun ikke hadde fått det med seg tidligere. Gjesteforeleser
var Sturle Wang fra Fjorden Baby! – også det et bergensspråklig band fra Loddefjord
i Bergen Vest.

     Sturle
hadde også med seg et par tekster av egne favoritter bl.a. en Smiths-låt, som
ble spilt, analysert, vridd og vendt på. Deltakerne fikk dessuten en sniklytt
på to låter fra det kommende albumet til Fjorden Baby!. I tillegg fikk kurset
spontanbesøk av to unge Nesttun-rappere: Verk og Action Man, som hadde med både
tekst og en innspilt låt. De kommenterte egen sang/tekst, og fortalte om inspirasjon
og (skrive)situasjon og deltok ellers som vanlige kursdeltakere.

 

Femte kurskveld

Også Diamanter og kirsebærs siste
kveld bød på store overraskelser: Lars offentliggjorde en helt ny video til den
flittig NRK-spilte Samme nr. som i 99. Dessuten hadde han invitert A-lagets
sjefsrapper Vågard Unstad som sidemann til det som skulle være en
oppsummeringskveld. Veldig virkningsfullt – vi gikk tilbake til enkelte av de
tekstene vi hadde sett på tidligere, og fikk nye og friske måter å nærme oss
dem på, samtidig som Vågard understreket hovedtrekkene i det Lars tidligere
hadde gjennomgått. I tillegg viste han helt konkret hvordan man kan lage en
rap-låt (vers, refreng, takttelling, rim osv.) Som erfaren rapper kom han også
med direkte råd til de unge hip hoperne rundt bordet, og den engasjerte damen
som kunne vært bestemoren til de yngste.

 

Lærdom og spørsmål

Erfaringene etter kurset er flere,
både når det gjelder engasjement hos lærere og viktigheten av å kommunisere et
budskap presist og tydelig. Kanskje er et ord som skrivekurs i seg selv
ekskluderende? Er det feil å satse tid og ressurser på så smale ting for så få,
når de som deltar er fokuserte, inspirerte og inspirerende? Handler ikke
folkebiblioteket nettopp om dette – å være noe for mange, men også for de få?

     Det
var også inspirerende, som arrangør, å føle at man har litt teft – at vi "er på
nett", rett og slett. For i etterkant har både Lars, John Olav Nilsen &
Gjengen og Fjorden Baby! gjort seg bemerket utenfor Bergen. Alle tre artistene var
blant de ti finalistene i NRK P3s Urørt-finale i Trondheim i januar 2009 – Lars
med låten som kursdeltakerne eksklusivt fikk høre siste kurskveld – og måneden
etter deltok alle under by:Larm i Oslo. Begge gruppene Ovennevnte Verk og
Action Man har i ettertid (hver for seg) levert egenproduserte CDer til
biblioteket.

 

 

 

Powered by Labrador CMS