Den offentlige mening om DFR Korea

Publisert Sist oppdatert

Henrik Pryser Libell har i Bok og Bibliotek nr. 1 en reportasje fra
Pyongyang og Panmunjom i Den demokratiske folkerepublikken Korea. Med sju
besøk i DFR Korea mellom 1978 og 1994 føler undertegnede behov for noen
merknader til en interessant og godt illustrert reportasje.

Pryser Libell slutter seg nokså nær til Den offentlige mening i vestlige
imperialistland om DFR Korea. Politologer og media av alle avskygninger
ytrer at Nord-Korea er en "bad guy" som driver personkult av
"maoistisk-stalinistisk type". Jeg kan tilføye at DFR Korea ifølge
president George W. Bush er et ledd i "ondskapens akse" med en ledelse som
"sulter ut befolkningen".

Pryser Libell kjøper ikke disse fiendtligsinnede talemåtene.

Likevel er hans observasjoner ikke objektive. Undertegnede savner i
reportasjen en historisk bakgrunn som trekker inn Japans koloniregime, USAs
imperialistiske krig og langvarige okkupasjon av Sør-Korea; at det ennå rår
krigstilstand (med våpenhvile) på Den koreanske halvøya, og at koreanerne
både i nord og sør har et sterkt ønske om fredelig og uavhengig
gjenforening av landet.

Noen konkrete merknader: Nasjonalbiblioteket (Folkets store studiehus) i
Pyongyang hadde ca. 4 millioner bind da jeg var der på 1980-tallet. Altså
ingen hemmelighet. Det ble enda ei bok da jeg ga biblioteket "Optical
Mineralogy", faglitteratur som forhåpentlig kom til nytte.

De norske sangene reporteren ble kjent med, er umiskjennelig fra den
sosialdemokratiske sangskatten. Samholdssangen "Sleggene synger og hamrene
slår" av Jolly Kramer Johansen/Arne Paasche Aasen hørte jeg sist på et
NTL-landsmøte. Flott at de har den i Pyongyang. Progressive musikkbidrag
imøteses sikkert fra andre.

Til slutt et nødvendig dementi. Pryser Libell har sett de store portrettene
av Marx og Lenin på Kim Il Sung-plassen sentralt i Pyongyang. De var der
også i 1978. Med respekt å melde er det oppspinn eller feilinformasjon at
et bilde av J. V. Stalin hang der inntil nylig. Stalin, som Kim Il Sung
møtte i 1944, gled ut av det offentlige rom i DFR Korea etter Korea-krigens
utbrudd i 1950.

Torstein Engelskjøn
Vennskapsforeningen Norge-Korea

 

Powered by Labrador CMS