De nominert til Årets bibliotek 2023

De nominerte til Årets bibliotek 2023 er Samnanger folkebibliotek, Sør-Varanger bibliotek, Skolebiblioteket ved Årstad videregående skole, Fagbiblioteket på Sykehuset i Vestfold ogLillestrømbibliotekene.

Publisert Sist oppdatert

Prisen, som deles ut av Norsk Bibliotekforening hvert år, går til bibliotek som har tatt i bruk nye ideer, og som har jobbet utradisjonelt og offensivt og gjerne i samarbeid med andre. Vinneren blir offentliggjort og prisen delt ut på et arrangement på Deichman Grünerløkka 11. januar 2024.  

Ifølge juryen er de fem nominerte bibliotekene veldig ulike av type og arbeidsfelt. Men alle driver god bibliotekutvikling. De arbeider sammen med brukerne og innbyggerne, og er aktive i formidlingen både i biblioteket og utenfor. De er gode forbilder for andre bibliotek, skriver Norsk Bibliotekforening i en pressemelding.

Samnanger folkebibliotek

Samnanger folkebibliotek hadde i fjor over 8000 bibliotekbesøk i en kommune med 2 500 innbyggere, skriver juryen.

«Høye besøkstall kommer ikke bare av at biblioteket har fått nye og sentrale lokaler, men også av at det har en kreativ, samarbeidsvillig, initiativrik og faglig dyktig biblioteksjef. Biblioteket deler lokale med friskliv- og frivilligsentralen i Samnanger kommune. De tre aktørene skaper mye aktivitet i og utenfor biblioteket.

Biblioteket i Samnanger har tilbud til folk i alle aldre. Det er faste tilbud som Karalag, Sy, strikk og skravl, småbarnstreff, språktreff og lavterskel hjelp til digitale tjenester. Det arrangeres utetrening og språktreff. Ungdommen har fått gaming-rom, biljard og sittegrupper.»

Skolebiblioteket på Årstad videregående skole i Bergen

Årstad er en av de største videregående skolene i Vestland fylke, med over 1400 elever. Skolen har en mangfoldig elevgruppe med flere ulike yrkesretninger og en stor andel minoritetsspråklige elever. Skolebiblioteket er skolens hjerte, skriver juryen, og trekker fram bibliotekets funksjon som en viktig møteplass mellom de ulike programfagene. Biblioteket har lavterskeltilbud som skaper dialog mellom de ulike elevgruppene.

«Biblioteket er en viktig pådriver for grunnleggende leseferdigheter, som er et satsningsområde på skolen. De ansatte formidler litteratur på en engasjerende måte som treffer den mangfoldige elevgruppen.  Biblioteket har ledet arbeidet med Gullkroken, som er vg3-elevene sin egen litteraturpris. Prisen er et samarbeid med Litteraturhuset i Bergen, og blir delt ut på Bergen internasjonale litteraturfestival.

Skolebiblioteket har også tatt initiativ til en leseaksjon, der elevene leser de første 20 minuttene hver dag og gjør et aktivt arbeid for å styrke lesemotivasjonen. Dette gir resultater: Årstad var det skolebiblioteket med høyest utlån av bøker i hele Vestland.

Litteraturformidleren gir elevene mulighet til å diskutere litteratur i ulike fora, blant annet gjennom podkasten «Årstad leser». Biblioteket har også en bokklubb, som er svært populær blant elevene.»

Fagbiblioteket Sykehuset Vestfold, Tønsberg

Sykehuset Vestfold har fått et nytt fagbibliotek i 2023, i en tid da flere mindre fagbibliotek har blitt lagt ned eller mistet lokaler, skriver juryen.

«Sykehuset Vestfold har gått en annen vei, og mener det er nødvendig med fysiske møteplasser. Mennesker har behov for å møtes for å få veiledning og inspirasjon. Målet for biblioteket på Sykehuset Vestfold er at det skal være en felles læringsarena og møteplass. Det skal være åpent, inkluderende og et tilgjengelig sted for rekreasjon.

Samtidig skal det fungere som en kunnskapsarena som gir brukerne tilgang til kvalitetssikret informasjon og forskning med tilbud om kvalifisert hjelp og veiledning av serviceinnstilte bibliotekarer. De siste årene har vi sett mange eksempler på folkebibliotek og store fagbibliotek som har fått flotte nye lokaler, men få eksempler på fine, nye små fagbibliotek. Derfor er det gledelig å se at det også satses på fagbibliotek.

De ansatte har fått oppfylt alle sine ønsker for det nye biblioteket. Det er møterom, lesesal, kursrom, og rom for sensitive samtaler. Sykehuset har fått et fint og innbydende bibliotekrom. Dette biblioteket kan vise vei og sette en standard for andre små fagbibliotek.»

Sør-Varanger bibliotek, Kirkenes

Sør-Varanger bibliotek har prosjekter og samarbeid innenfor områder som helse, kunst og litteratur. Trivselen merkes blant brukere og ansatte. De ansatte har spesialkompetanse på flere områder, og særlig på russisk litteratur og kultur, skriver juryen.

I samarbeid med Flyktningetjenesten har de både språkhjelp og leksehjelp. I samarbeid med Sør-Varanger Frivilligsentral har de kreativ aktivitetsgruppe på dagtid. Biblioteket har gjennomført et samarbeidsprosjekt for eldre og personer med demenssykdom for å dekke deres sosiale kulturelle behov. Biblioteket har arrangert en rekke litteraturtreff for denne målgruppen, noe som har resultert i at hjemmeboende eldre i distriktet har hatt aktiviteter som har motvirket ensomhet og isolasjon.

Under pandemien startet de med strømming av arrangement med profesjonelt utstyr og kompetanse. De blir nå brukt av andre aktører som trenger bistand på dette området.

Lillestrømbibliotekene

Lillestrømbibliotekene jobber strategisk med samarbeid og satser stort på formidling og arrangement. De er både fyrtårn og lokomotiv for bibliotekene utenfor Oslo og i Viken fylke, skriver juryen.

Bibliotekene holder et særlig høyt aktivitetsnivå og har aktiviteter for alle. I tillegg er de ansatte ved Lillestrømbibliotekene rause og deler av sin kompetanse. Det er viktig i et fylke og en region som Viken. Et godt eksempel er litteraturfestivalen for bibliotek på Nedre Romerike, Litt av en fest, der Lillestrømbibliotekene er lokomotivet. De har bidratt med kursing av personale fra andre bibliotek i bokbad, kursing av personale fra andre bibliotek i utstillingsteknikk.

Lillestrømbibliotekene bidrar også inn i flere grupper med sin kompetanse, for eksempel med erfaringsdeling om brukerinnsikt og systematisk publikumsutvikling i prosjektet NPU-Monitor – publikumsutvikling i bibliotek og kulturinstitusjoner i Viken.

Juryen for Årets bibliotek 2023

Juryen består av:

  • Elisabeth Jensen Lombnæs, biblioteklærer ved Gamlebyen skole (Årets bibliotek 2022)
  • Hege Bae Nyholt (R), leder av Utdannings- og forskingskomiteen på Stortinget
  • Brynjulf Jung Tjønn, leder av Den norske Forfatterforening
  • Sunniva Knutsen, fylkesbiblioteksjef i Finnmark
  • Vidar Lund, leder av Norsk Bibliotekforening og juryleder

Prisen Årets bibliotek blir delt ut av Norsk Bibliotekforening, og har blitt delt ut siden 1988.

Norsk Bibliotekforening er en interesseorganisasjon for norske bibliotek og bibliotekbrukere; både folkebibliotek, fagbibliotek og skolebibliotek. Leder er Vidar Lund.

Tidligere vinnere:

 

 

Powered by Labrador CMS