Datatilsynet svarer

Publisert Sist oppdatert

Kommentar til leder i Bok og Bibliotek nr. 5/2009: "Datatilsynet
revurderer saken".

 
Kommentar til leder i Bok og bibliotek nr. 5/2009: "Datatilsynet
revurderer saken"

 

Datatilsynet fikk våren 2009 en
henvendelse fra folkebibliotekene i Klepp, Time og Sola vedrørende sammenslåing
av bibliotekenes kataloger og låneregistre. Datatilsynet gav generell veileding
til bibliotekene, og sa, som korrekt er, at samtykke er det foretrukne utgangspunkt
for all behandling av personopplysninger. Dette utgangspunktet går frem av
forarbeidene, og er også nedfelt i Datatilsynets og Personvernnemndas
forvaltningspraksis for behandling av personopplysninger. Bakgrunnen
for at samtykke er foretrukker, er at den enkelte bedre skal kunne ha
kontroll med egne opplysninger, og også vite hvor opplysninger om dem
"vandrer".

     Personopplysningsloven
åpner imidlertid for alternative grunnlag for behandling av personopplysninger
dersom behandlingen er nødvendig. Et av disse nødvendighetskriteriene
legger opp til en intersseavveining hvor den ansvarliges behov veise oppmot den
enkeltes krav på personvern: Vil bibliotekets interesse for å gjennomføre
tiltaket veie tyngre enn den enkeltes personverninteresse i akkurat denne
saken? I så fall vil behandlingen kunne gjennomføres. En slik løsning er
selvfølgelig mer aktuell jo mindre virkning tiltaket har på den enkeltes
personvern, og jo større samfunnsmessig betydning det vil kunne ha.

     Dersom
man tillater en sammenslåing uten samtykke, må man likevel informere om
hva sammenslåingen innebærer for den enkelte. En reservasjonsadgang mot
registreringen kan i den anledning være aktuell.

     Datatilsynet
gjennomførte tre tilsyn med biblioteksystemer høsten 2009. De endelige
rapportene fra disse kontrollene vil også være med og danne grunnlag for Datatilsynets
vurdering av saken.

 

Gunnel Helmers og
Christine Ask Ottesen, Datatilsynet

 

Les saken intervju med biblioteksjef Vidar Lund her

 

 

 

Powered by Labrador CMS