Brukernes bibliotek

Publisert Sist oppdatert

Utprøvingen av sosial teknologi under Vores Bibliotek i Danmark hentet blant annet inspirasjon fra BMW, Lego, IBM og Dell.

– Av Odd Letnes 

Utprøvingen av
"sosial teknologi" under paraplyen Vores Bibliotek i Danmark hentet blant annet
inspirasjon fra BMW, Lego, IBM og Dell.

Voresbibliotek.dk er et prosjekt under det som kalles
"Brugernes Bibliotek", som forsøker å utforske hvordan bibliotekets virksomhet
må eller vil endre seg i lyset av sosiale teknologier som en følge av web
2.0-utviklingen. Danske brukere blir, kort fortalt, invitert til å spille inn
ideer om hvordan danske biblioteker kan videreutvikle seg i framtiden.

– Voresbibliotek.dk er et forsøk med web 2.0 og handler om å
prøve ut mediets muligheter, men også å teste ut i hvilken grad brukerne kan
trekkes inn i bibliotekutviklingen, forteller Thomas Angermann, utviklingssjef
ved Gentofte-bibliotekene, til Bok og bibliotek. Prosjektet startet 1.9.07 og
ble formelt avsluttet 1.1.08, og foregikk ved de fleste danske folkebiblioteker
og de landsdekkende nettbibliotekene.

Prosjektet føyer seg godt inn i dagens trend med
brukerinvolvering, og blant inspirasjonskildene var store konserner som BMW,
Lego, IBM og Dell.

– Det er noe som ligger i tiden og samtidig noe som brukerne
til en viss grad forventer. Det er også naturlig å trekke inn brukerne – eller
kundene – når en bransje står overfor endringer. Det er ikke å overdrive å si
at bibliotekene er inne i en forandringsprosess.

 

Redesign av
biblioteket

Angermann og kollegene ble særlig inspirert av det som
kalles "Dells Ideastorm" som bruker samme digitale plattform som
voresbibliotek.dk.

– Dell har en tradisjon for å tilrettelegge produkter og
tjenester i forhold til kundenes behov, så vi tenkte at de nok visste hva de
gjorde.

Når man snakker om brukermedvirkning og web 2.0 i
bibliotekverdenen, ender det ofte med tagging i bibliotekkatalogen eller at brukerne
får muligheten til å kommentere og vurdere bøkene. Samtidig snakker enkelte om
paradigmeskifte, noe Angermann mener er en overdrivelse, tatt i betraktning hva
som faktisk har skjedd innenfor 2.0-utviklingen. Det var behov for å gå et
skritt lenger.

– Voresbibliotek.dk er langt mer ambisiøst i den forstand at
vi har gitt brukerne muligheten til å redesigne biblioteket fullstendig – i
alle fall på idéplanet.

Ideen oppsto under en workshop i forbindelse med prosjektet
Brugernes Bibliotek. Deretter tok man kontakt med omkring 10 biblioteker og
spurte om de ville hjelpe til med det praktiske. Uken etter ble det holdt et
fysisk møte mellom deltakerne, før det ble opprettet et digitalt prosjektrom
til å koordinere utviklingen av plattformen, tekster, PR-materiale,
organisasjon og så videre.

 

God respons

– Hvordan har responsen vært?

– Voresbibliotek.dk fikk en god del oppmerksomhet i
bibliotekvesenet, også utenfor landets grenser. Den danske bloggsfæren vendte
fort oppmerksomheten mot prosjektet, og endelig ble det en del omtale i mer
tradisjonelle danske medier, sier Angermann og nevner flere papiraviser. I
løpet av den første måneden fikk vi inn hele 300 ideer.

– Hva vil dere gjøre med de innsendte ideene og forslagene?

– Da vi startet, visste vi ingen ting om hva slags ideer som
ville komme inn, så vi lagde heller ingen store planer for hva som skal skje
videre. Men for å slippe å love brukerne noe vi ikke kan holde, tar vi sikte på
å samle ideene til en work shop i vår for landets biblioteker hvor vi sammen
kan drøfte og utfordre hverandre med brukernes ideer, sier Angermann og legger
til at ambisjonen er at i alle fall 10 av ideene vil bli realisert på en eller
annen måte.

Det er også viktig å spre ideene slik at de havner der de
hører hjemme. Har en bruker en idé om biblioteksystemer, sender man ideen
videre til de ulike leverandørene av biblioteksystemer og ber dem om å
kommentere ideene på voresbibliotek.dk. På den måten blir voresbibliotek.dk et
nettsted med ideer alle kan ta del i.

– Var dette et ressurskrevende prosjekt?

– Ikke foreløpig, men det bli noe annet når vi skal foredle,
velge og eventuelt sette ideene ut i livet. Men prosjektet handler også om å
sette fokus på bibliotekutvikling og det er i seg selv er jo ikke særlig
ressurskrevende. Det handler om å prioritere dette fokuset framfor et annet,
for eksempel fokuset på drift, som er meget gjennomgående i det danske
bibliotekvesenet.

 

Nødvendig utvikling

Bibliotek 2.0 er en del av en forandringsprosess
bibliotekene må igjennom, mener Angermann. En forandringsprosess som også andre
bransjer – folkeskolen, museene, nyhetsbransjen, platebransjen, postvesenet –
må igjennom. Det handler i bunn og grunn om at distribusjon, som en følge av
internett, ikke lengre er noe problem. Tidligere har mye av bibliotekenes
virksomhet og selvforståelse bygget på boksamlingen og logistikk rundt den.
Dette vil forandre seg framover.

– Foreløpig er det mer snakk
om bibliotek 2.0 enn konkret handling. Men diskusjonene har gjort det mulig å
diskutere våre verdier og funksjon igjen. Det er en god ting fordi det gir nytt
blod til faget. Konflikter er gode å speile seg i.

– Hva er de store utfordringene knyttet til 2.0-spranget?

– Vi må være villige til å ta risiko. Vi ønsker ofte at
prosjekter og tjenester skal være suksesser fra første dag. Web 2.0 handler mer
om å ha is i magen i forhold til en utvikling som egentlig passer dårlig med
den tradisjonen bibliotekarer er vant til å arbeide innenfor.

– Bibliotekfaget er i stor grad tuftet på kvalitet, kontroll
og autoritet. At disse verdier kan skapes kollektivt, er for mange
bibliotekarer en trussel fordi det har vært biblioteket som institusjon og
bibliotekaren som ekspert, som har hatt monopol på denne prosessen.

Bibliotekarene har alltid vært i fronten for og forkjempere
for kunnskapssamfunnet. Men det samme kunnskapssamfunnet – når det virkelig
fungerer – gjør i en viss forstand biblioteket og bibliotekaren usynlig og til
tider overflødig.

– Vi oppfatter ofte Google som en trussel, men i forhold til
hva? I forhold til biblioteket, ja, men ikke i forhold til kunnskapssamfunnet..
La oss i stedet diskutere om målet er bibliotek eller et kunnskapssamfunn – og
så tenke over vår rolle herfra.

 

– Av Odd Letnes 

 

Mer informasjon: www.voresbibliotek.dk

 

 

Powered by Labrador CMS