Bokhylla.no – et skritt nærmere vederlagsordning for bruk av digitalt materiale

Publisert Sist oppdatert

Digitaliseringsprosjektet
Bokhylla.no krever at det forhandles fram en avtale om økonomisk vederlag til
rettighetshavere. Nasjonalbiblioteket nå
fått fullmakt til å gå inn i forhandlinger med Kopinor.

Prosjektet Bokhylla.no ble
presentert av nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein og generalsekretær for
NFF, Trond Andreassen på Bokmessa i Lillestrøm i november 2008.

Moe Skarstein poengterte
da at Bokhylla.no – sammen med "forgjengeren" Nordområdeprosjektet – vil kunne
gi erfaringer som kan legges til grunn for arbeidet med en prinsipiell modell
for godtgjøring av bruk av digitalt rettighetsbelagt materiale… 

 

– Tekst og foto: Odd Letnes, redaktør
Digitaliseringsprosjektet
Bokhylla.no krever at det forhandles fram en avtale om økonomisk vederlag til
rettighetshaverne. Nasjonalbiblioteket, som gjennomfører prosjektet, har nå
fått fullmakt til å gå inn i forhandlinger med Kopinor.

 

Prosjektet Bokhylla.no ble
presentert av nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein og generalsekretær for
NFF, Trond Andreassen på Bokmessa i Lillestrøm i november 2008.

Moe Skarstein poengterte
da at Bokhylla.no – sammen med "forgjengeren" Nordområdeprosjektet – vil kunne
gi erfaringer som kan legges til grunn for arbeidet med en prinsipiell modell
for godtgjøring av bruk av digitalt rettighetsbelagt materiale.

     Prosjektet
skal kort fortalt digitalisere og tilgjengeliggjøre litteratur fra tre tiår:
1790-årene, 1890-årene og 1990-årene. Deler av alt materialet, og så godt som
alt fra 1990-årene, vil være underlagt beskyttelse etter åndsverkloven. I det
ligger utfordringen.

 

Ikke lov i dag

Gjennomføring av prosjektet Bokhylla.no
innebærer en tilgjengeliggjøring av rettighetsbeskyttet materiale, som går ut
over det Nasjonalbiblioteket kan gjøre uten å ha særskilt avtale. En avtale må
derfor inngås med rettighetshaverne, og det må finnes fram til modeller og
vederlagsformer som er hensiktsmessige. 21.11.2008 ble det derfor nedsatt en
arbeidsgruppe som fikk i mandat å se nærmere på problemstillinger og muligheter
omkring denne rettighetsproblematikken.

     Arbeidsgruppa
leverte sin rapport til departementet 3. mars i år. Gruppa drøfter flere
forskjellige prinsipper for beregning av vederlag. De anbefalingene man har
landet på går ut på at vederlaget som forutsettes fremforhandlet med
rettighetsorganisasjonene, bør være betaling for tilgjengeliggjøringen av
materialet, ikke for den enkelte internettbrukers nyttiggjøring. Vederlaget bør
beregnes ut fra en pris per side for en gitt tidsperiode.

 

Forhandlinger

– Tilgjengeliggjøringen forutsettes
i første omgang skje i en tidsavgrenset prøveperiode, forslagsvis ut 2011
dersom prosjektet startes i løpet av våren 2009, fremgår det av rapporten og
pressemeldingen som ble presentert mandag 16. mars.

     På
bakgrunn av arbeidsgruppens anbefalinger vil KKD gi Nasjonalbiblioteket
fullmakt til å forhandle med Kopinor for å få fram en avtale
om vederlag i forbindelse med prosjektet.

 

– Tekst og foto: Odd Letnes, redaktør 

 

KKDs pressemelding finner du her

 

 

 

Powered by Labrador CMS