– Bøkene står sterkere enn noen gang før

Publisert Sist oppdatert

Eksplosjonsartet vekst i utlån av bøker i fagbibliotekene

KVALITET
– Det har gradvis kommet inn en langt mer kritisk holdning til hva nettbasert informasjon kan brukes til – spesielt i forsknings- og
undervisningsmiljøer.

Dette skriver Hans Martin Fagerli ved Høgskolen i Oslo på ”BibliotekNorge” i en kommentar til den oppsiktsvekkende veksten i utlån av bøker i fag og forskningsbibliotekene de siste årene.

Bokutlånet har økt med 25% på de 10 årene siden 1995. Etter en nokså
stabil situasjon mellom 1995 og 2002, nærmest eksploderte utlånstallene
i årene 2003, 2004 og 2005. 2005 noterer det høyeste tallet noensinne
med 3.826.467 utlån fra lokale samlinger.

Fjernlånet av bøker fra fagbiblioteksektoren øker med hele 83% fra 1995
til 2005, mens antall fjernlånskopier synker med hele 60% i nevnte
periode. Dvs – ikke bare øker det lokale utlånet, men avhengigheten av
andre boksamlinger øker samtidig!

– Den digitale revolusjonen berører i hovedsak tidsskriftlitteraturen i
fagbibliotekene. Bøkene står sterkere enn noen gang før, konstaterer Fagerli, som konkluderer med at han tror den store veksten har sammenheng med Kvalitetsreformen.

– Jeg tror vekst i bokutlånet har sammenheng med Kvalitetsreformen.
UH-sektoren har vært svært fokusert på kvalitet de siste årene, og så
langt har man tydeligvis ikke funnet gode erstatninger for trykte medier
med unntak av tidsskriftartikler. Dette betyr ikke at Internett brukes
mindre, men det har gradvis kommet inn en langt mer kritisk holdning til
hva nettbaert informasjon kan brukes til – spesielt i forsknings- og
undervisningsmiljøer, skriver Fagerli.

Powered by Labrador CMS