Bok og bibliotek på nett

Publisert Sist oppdatert

Bok og bibliotek tar steget over i den digitale verden. Fra og med nr. 5b, 2003 vil hver utgave av bladet tilrettelegges i HTML-versjon på Internett. Nettversjonen vil inneholde så godt som alt tekstlig innhold fra det trykte tidsskriftet, men bildebruken vil derimot være begrenset. Dette skyldes en kombinasjon av økonomiske og opphavsrettslige årsaker. -Bok og bibliotek på Internett er uansett ikke ment å være en erstatning for den trykte utgaven, sier redaktør Chris Erichsen. – Jeg håper imidlertid at publisering på nett vil gjøre innholdet lettere tilgjengelig, og bidra til at bibliotekmiljøene og nye lesere fra andre sektorer i samfunnet kan nyttiggjøre seg stoffet på en mer effektiv måte. I disse ABM-tider har Bok og bibliotek et stort potensiale. En nettversjon kan forhåpentligvis gjøre bladet kjent blant nye lesergrupper, og bibliotek som ønsker å gjøre Bok og Bibliotek tilgjengelig fra sine hjemmesider er hjertelig velkommen til dette.

Etter nedleggelsen av tidligere Riksbibliotektjenestens tidsskrift, Synopsis, har det fra flere hold vært etterlyst et forum for publisering av bl.a. lengre konferanserapporter og faglige artikler. Nettutgaven av Bok og Bibliotek tar opp hansken, og vil ha rom for den type stoff som det ikke er plass til i den trykte utgaven. Allerede nå kan man gå inn på nettpublisert-sida for å lese de fullstendige utgavene av Sømløs-artiklene i dette nummeret. Intervju med redaktør Chris Erichsen i anledning nettlanseringen finnes også tilgjengelig.

www.bokogbibliotek.no/

Nettartikler:
www.bokogbibliotek.no/nett.html

SIK

Powered by Labrador CMS