Bok og Bibliotek 3-09 ute

Publisert Sist oppdatert
 

Les mer om innholdet…

(klikk på tittelen ovenfor)

Trond Giske:
Hvis det bare handlet om ressurser, hadde vi ikke trengt å lage en
stortingsmelding, da kunne vi i stedet brukt statsbudsjettet. Når vi lager en
stortingsmelding, er det for å se på organiseringen av sektoren, dens
muligheter og utfordringer og samspillet mellom dens aktører.

 

Førsteamanuensis
Jofrid Karner Smidt
utfordrer nøytralitetsidealet og
etterspørselsorienteringen i folkebibliotekenes litteraturformidling. Kan det
være på tide å ta opp spørsmålet om verdier, kvalitet og smak til ny diskusjon?

 

Det gjenstår å utarbeide en e-Science-strategi og konkrete tiltak
for norske akademiske bibliotek. I dette arbeidet burde ABM-utvikling og NBF
samarbeide med Norges forskningsråd og NordForsk, det rådgivende organ for
nordisk forskningspolitikk, som støtter programmer og initiativer for
e-Science, mener førstebibliotekar Almuth Gastinger ved Universitetsbiblioteket
i Trondheim.

 

– Jeg skulle ønske at det var en skog av potensielle kandidater som
hadde lyst til å bli ledere i norske biblioteker og fikk muligheter til å
utvikle seg i den retning. Der har vi som organisasjoner også et visst ansvar.
Det er i alle fall kjempespennende å jobbe som leder i et fag og
forskningsbibliotek! Vi har snakket med bibliotekdirektør Bente Andreassen ved
Universitetsbiblioteket i Oslo.

 

– – – –

 

Her er den fullstendige innholdsfortegnelsen:

8 Jakten på det nye biblioteket: Framtida starter i Aalborg

10 Kreative løsninger i Andøy i Nordland

12 Forskning: Gjenreis biblioteklederen

14 Skolebibliotek: Klippe, klippe – lime, lime

18 Wolfram Alpha – Google får motvekt

22 Populært med leseombud på Klepp

24 Nyttig for Namdalen 

 

Tema:
Stortingsmeldingene

28 Lars Petter Sveen: Ideologiske amøbar og
bibliotekmeldinga

30 Jannicke Røgler: Trenger bibliotekene ABM-utvikling?

33 Trond Giske oppfordrer til å gripe mulighetene

36 Replikker fra Anne Hustad, Leikny Haga Indergaard, Vigdis
Moe Skarstein, Ragnar Audunson og Lars Egeland 

 

Debatt

40 Med besteforeldreblikk på litteratur?

– Svar til Martin Nygaard

42 Ingen drahjelp fra Solhjell

44 Det er en hån

     Rasering

45 Open access.

– Svar til Gunnar Sivertsen

 

49 Kohagründeren i Norge

52 Ingen stat i staten. Samtale med bibliotekdirektør Bente
Andreassen, UBO

58 Litteraturformidling og dannelse

63 Hammerfest: Kulturminneåret markert

64 Fildeling: Er bredbåndsavgift løsningen?

68 FRA-loven i Sverige: Møt din nye storebror

70 Introduksjon: e-Science og e-Research

73 Spill og Bibliotek: Spillnatt på Fjell

74 Musikk og Bibliotek: Diamanter og kirsebær i Bergen

80 Nettet er ikke et lovløst rom

 

Sakene vil bli nettpublisert utover de neste ukene.

 

 

Powered by Labrador CMS