Bibliotekpris til sykehus

Publisert Sist oppdatert

Norsk Bibliotekforening, avdeling Hedmark (NBF) tildelte 25. februar Bibliotekprisen for Hedmark 2008 til bibliotektjenesten ved Sykehuset
Innlandet HF og hovedbibliotekar Elin Opheim. Disse får prisen for sitt arbeid
med å gjøre bibliotekets tjenester mer relevante og lettere tilgjengelige for
sykehusets 7500 ansatte.
Hei Per Olav

Norsk Bibliotekforening, avdeling Hedmark (NBF) tildelte 25. februar Bibliotekprisen for Hedmark 2008 til bibliotektjenesten ved Sykehuset
Innlandet HF og hovedbibliotekar Elin Opheim. Disse får prisen for sitt arbeid
med å gjøre bibliotekets tjenester mer relevante og lettere tilgjengelige for
sykehusets 7500 ansatte.

Det kom inn ni forslag på til sammen seks kandidater til
årets pris. Årets vinnere ble foreslått av flere ulike personer, og
begrunnelsene som fulgte med forslagene vitnet om kandidater som har nedlagt et
omfattende arbeid i å legge om virksomheten i retning av økt nytte for
brukerne.

Ledelsen i Sykehuset Innlandet HF (SI) ønsket for noen år
siden å organisere og dimensjonere bibliotektjenesten slik at den ga bedre
effekt for sykehuset. Resultatet ble en samlet bibliotekstrategi som resulterte
i flere ting: En hovedbibliotekarstilling ble opprettet og lagt til den samlede
sykehusledelsen i Brumunddal. De fire bibliotekene ble sett i sammenheng og
fordelte oppgaver på en bedre måte. Det ble lagt mer vekt på å yte tjenestene
elektronisk. Fokus var de sykehusansattes faktiske behov for tjenester. I ettertid
har bibliotektjenesten fått en forsterket posisjon i SI. Bibliotektjenesten ved
SI er et eksempel på hvordan et bibliotek kan snu en negativ trend til noe positivt
ved å jobbe strategisk og målrettet med ledelsen. Erfaringene herfra har
overføringsverdi også til andre bibliotektyper.

Bibliotektjenestens leder har stått i spissen for omleggingen.
Hun har gitt bibliotektjenesten i SI nytt innhold som pådriver og
tilrettelegger for kunnskapsbasert praksis, gjennom utvikling av kurs,
anskaffelse av bedre kunnskapskilder og generelt bredt engasjement der hun har
fått med seg de andre bibliotekarene. Hun er også svært involvert i et prosjekt
som omhandler kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten, og bidrar til at SI kan
gi bedre medisinsk service til hele befolkningen i vår region.

Norsk bibliotekforening, avdeling Hedmark ønsker å hedre
både en bibliotektjeneste som har vist stor evne til å bli et enda bedre verktøy
for eierinstitusjonen og brukerne og en svært kunnskapsrik og klok leder som
har vært en nøkkelperson i denne prosessen.

NBF Hedmark gir derfor Bibliotekprisen for Hedmark 2008

 

Kilde: Informasjonsskriv fra NBF

 

 

 

Powered by Labrador CMS