– Bibliotekene styrkes

Publisert Sist oppdatert

– Med dette legger vi grunnlaget for en videre utvikling og
styrking av bibliotekene i Norge. Det sier saksordfører May Hansen i
forbindelse med at Familie- og kulturkomiteen på Stortinget 9. juni 2009 la fram sin
innstilling om Bibliotekmeldingen.

 

Hansen viser til at Stortingsmeldingen legger vekt på at
bibliotekene må tilby befolkningen nye digitale tjenester og at Stortinget
følger opp med å slå fast at alle typer bibliotek må kunne tilby lånerne
lisensiert materiale. Det skal også arbeides med innkjøpsordninger for digitalt
materiale. Innstillingen peker også på at bibliotekene må satse på kunnskap om
dataspill.

– I innstillingen legger vi vekt på at bibliotekene skal være
i stand til å møte framtidens utfordringer. Vi mener at hensynet til brukerne
må være sentralt, sier Hansen.

Litteraturformidling er fortsatt en viktig oppgave for
bibliotekene og det understrekes at både bibliotekene og den kulturelle
skolesekken skal formidle de gode kunstopplevelsene i litteraturen og
faglitteratur og sakprosa.

 

Russisk til Kirkenes

I sin innstilling viser Stortinget til at bibliotektjenester
til alle er et bærende prinsipp i bibliotekpolitikken. Ikke minst framheves
betydningen av "Det flerkulturelle bibliotek" og de nasjonale
bibliotektilbudene til blinde og svaksynte. Stortinget anbefaler også at
departementet vurderer at Sør-Varanger kommune kan det nasjonalt ansvaret for
bibliotekenes russiskspråklig litteratur.

– Gjennom komiteens behandling av Bibliotekmeldingen har vi fått
gitt noen klare signaler om hva som må til for å styrke landets biblioteker,
 sier May Hansen.

 

(Kilde: Pressemelding fra Stortinget)

For mer informasjon, kontakt:

May Hansen, SVs familie- og kulturpolitiske talsperson, tlf:
90 03 16 04

 
– Med dette legger vi grunnlaget for en videre utvikling og
styrking av bibliotekene i Norge. Det sier saksordfører May Hansen i
forbindelse med at Familie- og kulturkomiteen på Stortinget 9. juni 2009 la fram sin
innstilling om Bibliotekmeldingen.

 

Hansen viser til at Stortingsmeldingen legger vekt på at
bibliotekene må tilby befolkningen nye digitale tjenester og at Stortinget
følger opp med å slå fast at alle typer bibliotek må kunne tilby lånerne
lisensiert materiale. Det skal også arbeides med innkjøpsordninger for digitalt
materiale. Innstillingen peker også på at bibliotekene må satse på kunnskap om
dataspill.

– I innstillingen legger vi vekt på at bibliotekene skal være
i stand til å møte framtidens utfordringer. Vi mener at hensynet til brukerne
må være sentralt, sier Hansen.

Litteraturformidling er fortsatt en viktig oppgave for
bibliotekene og det understrekes at både bibliotekene og den kulturelle
skolesekken skal formidle de gode kunstopplevelsene i litteraturen og
faglitteratur og sakprosa.

 

Russisk til Kirkenes

I sin innstilling viser Stortinget til at bibliotektjenester
til alle er et bærende prinsipp i bibliotekpolitikken. Ikke minst framheves
betydningen av "Det flerkulturelle bibliotek" og de nasjonale
bibliotektilbudene til blinde og svaksynte. Stortinget anbefaler også at
departementet vurderer at Sør-Varanger kommune kan det nasjonalt ansvaret for
bibliotekenes russiskspråklig litteratur.

– Gjennom komiteens behandling av Bibliotekmeldingen har vi fått
gitt noen klare signaler om hva som må til for å styrke landets biblioteker,
 sier May Hansen.

 

(Kilde: Pressemelding fra Stortinget) 

For mer informasjon, kontakt:

May Hansen, SVs familie- og kulturpolitiske talsperson, tlf:
90 03 16 04

 

 

 

Powered by Labrador CMS