Utgave: 1/2022

Bibliotekene bidrar til økt livskvalitet

Bibliotek og museer er med på å skape sunnere lokalsamfunn. Det viser en stor amerikansk studie.

Gjennom flere år har forskere ved The Institute of Museum and Library services i samarbeid med Reinvestment Fund undersøkt hvordan bibliotek og museer påvirker livskvaliteten til folk.

Funnene er publisert i rapporten «Understanding the Social Wellbeing Impacts of the Nation’s Libraries and Museums», og slår fast det bibliotekarer og museumsansatte kanskje allerede visste: Arbeidsstedene deres bidrar til bedre livskvalitet for lokalbefolkningen på en rekke områder.

Det er grundige undersøkelser som ligger bak konklusjonen. Forskerne målte livskvalitet etter ti ulike parametere, inkludert økonomiske forhold, utdanning og tilgang til helsehjelp, og sammenlignet dette med bibliotekenes og museenes tilstedeværelse og innflytelse i de samme geografiske områdene. Det siste kom de frem til ved å utarbeide et sett med kriterier som institusjonene ble målt etter – en biblioteksindeks og en museumsindeks. Deretter tok de et dypdykk inn i arbeidet til 12 bibliotek og 12 museer over hele USA, som alle ble besøkt fysisk før pandemien.

I studien trekker de særlig frem forbindelsen mellom tilgang på bibliotek og befolkningens skoleresultater og helsesituasjon. Her kunne forskerne se en tydelig statistisk sammenheng med biblioteksindeksen. Derfor anslår de at når denne øker, så skjer det samme med indeksene for skole og helse. 

 Forskerne peker på museenes og bibliotekenes solide forankring i nærmiljøet som en av forklaringene på at aktivitetene deres hadde en positiv innflytelse på folks liv. Alt fra kjernevirksomhet som utlån og utstillinger, til de formelle og uformelle møteplassene de skaper, bidrar til å veve lokalsamfunnene tettere sammen.

Forskerne skriver at bibliotekene og museene blir stadig flinkere til å finne varierte og innovative metoder for å nå ut til folk, og de fremhever evnen til å tilpasse seg lokale forhold. Dette blir beskrevet som viktig for å holde seg relevante for publikum.

Studien viser at nettverksbygging er en smart strategi for bibliotek og museer når de skal stake ut veien videre. Ved å samarbeide med andre blir de enda bedre i stand til å møte behov i lokalsamfunnet og jobbe mot felles mål. Dette styrker også deres posisjons og relevans i lokalmiljøet.

Powered by Labrador CMS