Bibliotekene åpner seg mot samfunnet

Publisert Sist oppdatert

I oktober var det 288 åpne bibliotek i Danmark. Ved utgangen av 2015 vil det være mer enn 300. Nå kommer bølgen til Norge, og det er bra.

(26.11.2015) I oktober var det 288 åpne bibliotek i Danmark. Ved utgangen av 2015 vil det være mer enn 300. Nå kommer bølgen til Norge, og det er bra.

Den tidligere lederen for Styrelsen for Kultur og Medier, Jens Thorhauge, har omtalt åpne bibliotek som «et vidunderligt gennembrud for en ny tænkning». Han mener også at de er en «stor sejr for bibliotekerne, der turde give slip på det totalt bibliotekar-ejede bibliotek og give biblioteket til borgerne». Jeg har sansen for denne måten å tenke på. Det er samfunnet som eier bibliotekene, noe man tar på alvor ved å åpne dem slik at de kan brukes av stadig flere målgrupper som ikke har anledning til å bruke dem innenfor en ordinær åpningstid med søndagslukning.

Mens besøkstall og utlånstall har stagnert eller gått ned i Norge de siste årene, ser man i Danmark det motsatte. Der har de mange åpne bibliotekene bidratt til at besøket og utlånet er steget. Brukerne får lettere adgang til bibliotekets materiale, og de har langt bedre mulighet til å hente reserverte medier når det passer dem. I en fersk pressemelding fra Kulturstyrelsen i Danmark heter det at «Biblio-teket er mer levende enn noen gang før».

Det er samtidig viktig å ta med seg et forbehold, som også Bibliotekarforbundet gjør i denne utgaven av Bok og Bibliotek. Dersom det fester seg en tanke hos politikerne om at «det går jo så godt med ubetjente bibliotek», er det grunn til å være på vakt. Da vil det kunne dukke opp politikere som ser sitt snitt til å kutte mer i de kommunale bibliotekbevilgningene enn det som allerede er er gjort de siste årene. Men sa langt jeg har bragt i erfaring, blant annet ut fra en samtale med lederen for det danske Bibliotekarforbundet, Tine Jørgensen, har dette hittil ikke vært noe stort problem i Danmark.

I midten av september var 25 norske bibliotekarer på todagers studietur i København for å lære om meråpne bibliotek. Jeg var selv med på turen og opplevde stor interesse for dette nye bibliotekkonseptet blant deltakerne. Det inntrykket jeg sitter igjen med etter turen, er at tida nå er moden her hjemme for å åpne biblioteket mot samfunnet, slik man allerede har gjort i Stavern, Spydeberg, Sarpsborg, Oslo, Tromsø og Stavanger. I Stavanger har man ikke bare åpnet universitetsbiblioteket noen timer før og etter ordinær åpningstid. Der har man etablert Norges første døgnåpne bibliotek. Mer brukervennlig kan det neppe gjøres.

— Odd Letnes

Teksten sto på trykk som leder i Bok og Bibliotek nr 5/2015.

Powered by Labrador CMS