Bilde av låner som får hjelp av en ansatt ved Deichman Bjørvika
Publikum strømmer til Deichman Bjørvika sent og tidlig. Det betyr flere kvelds- og helgevakter for de ansatte. Nå vil Bibliotekarforbundet vil ha en rettslig avklaring om de ansattes medbestemmelse rundt arbeidsvilkårene.

Bibliotekarforbundet tar Oslo kommune til retten

Skal ansatte ha medbestemmelse når arbeidstidsordninger endres? Det ønsker Bibliotekarforbundet en avklaring på når de i november møter Oslo kommune i Arbeidsretten.

Publisert Sist oppdatert

Bibliotekarforbundet har tatt ut søksmål mot Oslo kommune for Arbeidsretten. Bakgrunnen er en mangeårig uenighet om hvorvidt arbeidsgiver ensidig kan bestemme at ansatte skal jobbe utenfor ordinær arbeidstid, som i henhold til tariffavtalen i Oslo kommune er kl. 7–17.

Ti år med uenighet

– Våre medlemmer ønsker naturlig nok å bli tatt med på råd når mengden ubekvem arbeidstid øker, sier leder Veronica Angell Bergli i Bibliotekarforbundet. Foto: Ilja C. Hendel

Etter flere år med uro og konflikt rundt spørsmålet ser forbundsleder i Bibliotekarforbundet (BF) Veronicha Angell Bergli nå behovet for en avklaring fra en tredjepart.

– Uavhengig av utfall, håper jeg kjennelsen vil føre til at vi kan sette strek for det som har vært, og at det vil gi grunnlag for en ny start, sier hun i en pressemelding fra forbundet.

Uenigheten mellom partene har vart siden 2012, men spørsmålet ble aktualisert da politikerne i Oslo kommune ba om utvidede åpningstider i Deichman Bjørvika. Det førte til flere vakter for de ansatte på kveld, helg og helligdager. Endringen ble fastsatt ensidig av arbeidsgiver, og Bibliotekarforbundet mener at dette er et brudd på overenskomsten med Oslo kommune om lønns- og arbeidsvilkår. Denne som sier at «… Arbeidstiden skal i den utstrekning det er mulig, legges i tidsrommet mellom kl 07.00 og 17.00 og fordeles på 5 dager pr. uke. […] Dersom det av hensyn til publikum fastsettes åpningstid og/eller ekspedisjonstid utover kl 07.00 og 17.00, skal administrasjonen etter drøftinger med vedkommende organisasjoners tillitsvalgte fastsette arbeidstidsordningen …»

Forståelse for kveldsarbeid

– Bibliotekarforbundet er ikke motstander av at bibliotekarer skal måtte jobbe kveld og helg, men vi er opptatt av gode arbeidstidsordninger med medbestemmeselsprosesser. Skillet mellom fritid og arbeidstid er viktig for våre medlemmer, og de ønsker naturlig nok å bli tatt med på råd når mengden ubekvem arbeidstid øker, sier Angell Bergli.

Saken vil gå i Arbeidsretten 3. og 4. november.

Bibliotekarforbundet organiserer ca. 1700 arbeidstakere med bachelor eller mastergrad i bibliotek- og informasjonsvitenskap, med minst 60 studiepoeng bibliotekfag i eller utenfor graden, en tilsvarende eldre utdanning, eller en tilsvarende utenlandsk utdanning. De tilbyr studentmedlemskap, og er tilknyttet hovedorganisasjonen Unio.

Powered by Labrador CMS