BÅNDTVANG FOR DATAMASKINER?

Publisert Sist oppdatert

Siden vi har hatt hundehold i betydelig lengre tid enn vi har holdt oss med datamaskiner, har ‘alle’ en nokså klar oppfatning av hva en
hundeeier kan og bør foreta seg for at dyret ikke skal plage eller
skade andre, mens vi fortsatt mangler slike klare forestillinger
om hva som er rimelig å forvente av datamaskineiere.

Av Peter N.M. Hansteen, Styreformann i Datadokumentasjon AS

Jeg mener at vi datamaskin-brukere i alt for lang tid har blitt
fortalt at vi er for dumme til å skjønne noe som helst av hva som
foregår inne i boksene vi bruker. Når du er for dum til å skjønne
hva som foregår, er du også ute av stand til å ta ansvar for
følgene av handlingene dine, og så har vi plutselig et nesten
uendelig potensiale for skadelig adferd i forhold til virus,
spam, dårlig sikring mot datainnbrudd osv. som liksom ingen har
ansvar for. Dette er en uholdbar situasjon.

Datamaskiner og Internett har faktisk svært lite med uforklarlig
magi å gjøre, og i tillegg har vi gjort oss avhengige av datamaskiner
i nettverk som uunnværlig del av samfunnets infrastruktur. Det bør
være mulig for voksne mennesker å skaffe seg nok kunnskap til å
avgjøre hva som er fornuftig adferd i forbindelse med bruk av
datamaskiner, også når de er koblet til det store stygge
internettet. Det er tross alt vel ti år siden Internett-tilgang
ble tilgjengelig for vanlige mennesker.

Aktsomhetsnormen
Jeg tror at aktsomhetsnormen bør ligge omtrent der den ligger for
hundeeiere. Hunder og datamaskiner har det til felles at de kan
utføre handlinger uavhengig av eierens ønsker. Siden vi har hatt
hundehold i betydelig lengre tid enn vi har holdt oss med
datamaskiner, har ‘alle’ en nokså klar oppfatning av hva en
hundeeier kan og bør foreta seg for at dyret ikke skal plage eller
skade andre, mens vi fortsatt mangler slike klare forestillinger
om hva som er rimelig å forvente av datamaskineiere.

Vi trenger en debatt om brukeres ansvar, forpliktelser og
rettigheter, og jeg tror det vil være en god ting om det kommer
anmeldelser for uaktsomt skadeverk mot enkeltpersoner som
påviselig har vært virusspredere. Dette handler om voksne
menneskers ansvar for egne handlinger, uavhengig av dagens
manglende bevisstgjøring av datamaskinbrukere eller hva man
forøvrig måtte mene om enkeltaktører i IT-bransjen i
dag. Lovgivning, og i alle fall prinsippene som skal legges til
grunn for både lovgivning og rettspraksis, bør ha holdbarhet ut
over denne ukens utnyttbare sikkerhetshull i utbredt programvare.

Vi er allerede kommet langt i retning av at selskaper som av og
til liker å kalle oss kunder, regulerer hva vi kan og ikke kan
gjøre med utstyret vårt, delvis på bakgrunn av denne irrasjonelle
frykten for ‘staten’, og delvis fordi vi brukere fremstilles som
så dumme at vi ikke kan stilles til ansvar, bortsett fra de
tilfellene der noen mener de ikke har fått betalt for
tilstrekkelig mengde eksemplarer av et eller annet åndsverk. Jeg
vil at jeg selv skal ha full råderett over og klart definert
ansvar for datautstyret mitt. Dette handler om hvert enkelt
individs ansvar for egne handlinger. Dette er faktisk snakk om
borgerrettigheter – frihet og ansvar henger sammen. Ved å ansvarliggjøre datamaskinbrukere på samme måte som
hundeeiere kan vi kanskje forhindre at datamaskinene går
i hundene.

Peter N. M. Hansteen er seniorkonsulent i Datadokumentasjon AS
(www.datadok.no), og jobber til daglig med IT-dokumentasjon og
nettverk. Peter er aktiv i bl.a. BLUG (www.blug.linux.no) og Elektronisk Forpost Norge (www.efn.no)hvor han er prosjektleder for EFNs arbeid mot spam.

 

Powered by Labrador CMS