Avtale om digital avlevering og bevaring

Den norske Forleggerforening ogNasjonalbiblioteket har lenge vært i dialog om en mulighet for å bevareforlagenes digitale produksjonsgrunnlag i Nasjonalbibliotekets digitalesikringsmagasin. Dette forutsetter en avtale om digital avlevering. Nåer partene blitt enige om en avtale. Avtalen er en milepæl når det gjelderdigitaliseringspolitikk. Samarbeidet er unikt også i internasjonalsammenheng.

Publisert Sist oppdatert

Den norske Forleggerforening og Nasjonalbiblioteket inngår i dag en
avtale om digital avlevering av forlagenes produksjonsgrunnlag.

 

Den norske Forleggerforening og
Nasjonalbiblioteket har lenge vært i dialog om en mulighet for å bevare
forlagenes digitale produksjonsgrunnlag i Nasjonalbibliotekets digitale
sikringsmagasin. Dette forutsetter en avtale om digital avlevering. Nå
er partene blitt enige om en avtale. Avtalen er en milepæl når det gjelder
digitaliseringspolitikk. Samarbeidet er unikt også i internasjonal
sammenheng.

 

 Les mer på Nasjonalbibliotekets hjemmesider

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS