ÅRETS BEGIVENHET ?

Publisert Sist oppdatert

Ja, i følge en pressemelding fra Bibliotek-og informasjonsfag ved Høgskolen i Oslo.

Fredag den 19.mai kommer nemlig den verdenskjente samfunnsforskeren Robert Putnam til Høgskolen og skal forelese om folkebibliotekets rolle som møteplass.

Robert Putnam er forfatteren bak boka Bowling alone, som analyserer fragmenteringen av sosiale møteplasser og sosial kapital i det moderne samfunnet. Han regnes som en av verdens viktigste og mest innflytelsesrike samfunnsforskere.  I seinere arbeider har han beskrevet bibliotekets potensial som en institusjon som kan motvirke fragmentering og bidra til å bygge sosial kapital.

I tillegg til Robert Putnam vil norske og nordiske innledere presentere forskning om bibliotekets rolle som møteplass.

Seminaret arrangeres av forskningsprosjektet PLACE.. PLACE skal utforske bibliotekets rolle som møteplass i en flerkulturell og digital tid. PLACE er et prosjekt innen rammene av KLOK, som er et forskningsprogram ved Høgskolen i Oslo. Det er forankret ved Avdeling for journalistikk, bibliotek og informasjonsfag ved Høgskolen i Oslo. Forskere fra Dokumentasjonsvitenskap ved Universitetet i Tromsø og Arkitekthøgskolen i Oslo inngår som samarbeidspartnere.

Deltakelse, inkludert lunsj, koster 1000 kroner. Påmelding innen 5.mai til kurs@jbi.hio.no.

Powered by Labrador CMS