Arena Vestfossen: Fysisk og virtuell

Publisert Sist oppdatert

-Det er viktig at litteratursiden representeres av et aktivt og fremtidsrettet senter som skal være med på å gjøre Vestfossen til den kulturhovedstaden vi ønsker.

I skyggen av Vestfossens storstilte kunstsatsing vokser det nå fram et senter som skal gjøre aktive lesere av Øvre Eikers innbyggere. Biblioteksjef Anbjørg Torgersen legger lista høyt, med personlig oppfølging av 200 nye verdensborgere hvert år. Senter for leselyst, heter den lokale nyskapningen.

For en som kommer utenfra, kan Øvre Eikers bibliotektjeneste virke ganske unnselig, slik det desverre ofte er med bibliotek. Vanskelig å finne på nettet, og når det endelig lar seg oppspore, er det ingenting der som forteller noe som helst om bibliotekets rolle i Øvre Eikers kulturliv. Det måtte faktisk en rådmann til for å informere om hvilken rolle biblioteket innehar, både innen kultur- og literaturformidling generelt, og i forhold til utvikligen av Vestfossen som Øvre Eikers kulturhovedstad.

Virtuelt og nært
Biblioteksjefen bekrefter at bibliotekets nettsider er vanskelige å finne hvis man går via kommunen, men forsikrer at de er flittig brukt av lånerne, og at de skal utvikles parallelt med utviklingen av Senter for leselyst.
– Vi kommer til å være en viktig del av kommunens satsning på kulturformidling via bredbånd, og det nye senteret skal drive med alle former for lesestimulering myntet på barn og ungdom – både fysisk og virtuelt.
– En slags kvintessens av Hernes sine bibliotekvisjoner på nitti-tallet?
– Det kan du godt si. Vi legger lista høyt, og for å kunne gjøre det har vi søkt om midler fra ABM. Det er viktig at litteratursiden representeres av et aktivt og fremtidsrettet senter som skal være med på å gjøre Vestfossen til den kulturhovedstaden vi ønsker, sier Anbjørg Torgersen.
-Vi ser på senteret som det litterært forankrede bidraget til satsningen på kunst og kultur i Vestfossen, den fysiske lokaliseringen av et formidlingssenter som beveger seg like mye i det virtuelle som i nærmiljøet. Det skal være en integrert del av kommunens satsning på kulturformidling via bredbånd, og et fysisk knutepunkt for alle former for lesestimulering myntet på barn og ungdom. Vi kommer til å jobbe tett med de tre andre hovedaktørene, og slik det ser ut til å utvikle seg blir det nesten umulig å snakke om oss uten å ta med de andre i samme slengen.

– Hva med hovedbiblioteket i Hokksund? Skal det liksom forbli det gode gamle biblioteket som tar seg av alle de tradisjonelle bibliotektjenestene?
– Det kommer nok til å skje en del forandringer her og, det er jo noe som heter ringvirkninger, men det er riktig at vi her i Hokksund kommer til å holde oss innenfor de mer tradisjonelle rammene – i alle fall foreløpig. Ellers vil jeg gjerne nevne at det er en veldig positiv holdning til biblioteket her i Øvre Eiker. Over hele landet blir filialer lagt ned, mens her har man valgt å utvide. Nå jobber vi med at hver filial skal ha sitt særpreg, og slik utfylle hverandre.

Med bokbamsen som mal
For Vestfossens del blir det altså Senter for leselyst, med utgangspunkt i den allerede eksisterende filialen bestående av 490 ganske nyoppussede kvadratmeter på ungdomsskolen. En arbeidsgruppe på fire og er allerede godt i gang med planleggingen, og malen som legges til grunn for det videre arbeidet er den tidligere omtalte bokbamsen, solid forankret i kommunen, og med godt ry langt utenfor Øvre Eikers grenser.

Anne Kathe Firing, deltaker i arbeidsgruppa og bokbamse på fjerde året, har mye å gjøre. Tohundre nye verdensborgere hvert år som skal ha personlig oppfølging frem til skolealder.
– Med Senter for leselyst er det meningen å følge dem videre også – ut grunnskolen.
– Hva slags planer har dere?
– Vi er fremdeles i startgropa, så inntil videre snakker vi om tanker, og når vi er i gang vil vi sikkert se andre muligheter enn de vi ser nå, men per i dag ser vi for oss at leselystsenteret viderefører lesesysttjenestens (les: bokbamsens) metoder med personlig nærvær og innkjøp av gavebøker til for eks 5. og 9. klassene. Videre vil vi vektlegge den aktive deltakelse fra elevene, blant annet ved skrive- og leseverksteder med muligheter for oppgaver, samt litterære samtaler med utgangspunkt i elevenes egne leseopplevelser. Og selvfølgelig forfatterbesøk med for- og etterarbeid. I tillegg skal prosjektet bidra til å utvide elevenes rolle som litteraturformidlere i ulike sammenhenger. Vi har også et lokalhistorisk arkiv, Eiker arkiv, plassert i biblioteket i Vestfossen. En aktiv bruk at dette kommer også til å spille en viktig rolle i utviklingen av senteret. Alt skal foregå både på den fysiske og virtuelle arena. Nettet vil gi oss muligheten til å virke interaktivt også utenfor kommunens grenser, og vi ser for oss at vi på sikt vil kunne tilby vår kompetanse til andre kommuner.

 

Powered by Labrador CMS