ARENA Notodden: -Vi bruker hvert høl i veggen

Publisert Sist oppdatert

Når et sted som ligger dødt begynner å leve fordi noen tar tak og bruker sitt eget engasjement, ikke bare på seg og sitt, men også på omgivelsene – da skjer det som regel noe. Men det er vanskelig å stå aleine. Særlig hvis vyene spenner vidt og krever langtidsplanlegging. Da er “jo fler vi er, desto bedre er det” et godt mantra.

Borgar Dahle spiller på lag med Ragnhild Kraugerud. Han drar det samme lasset, men holder et litt annet grep. Ellers kan det konstanteres at det er mye armer på Notodden. I alle fall blant dem med høyt tempo og kreativ tankegang. De tegner og forklarer i luftgitarstil mens smella går, de bare merker det ikke selv.

Borgar Dahle, ansatt på fjerde året som daglig leder i Notodden Blues Festival, var i utgangspunktet ikke spesielt bluesinteressert. Det som fascinerte ham ved festivalen var måten den ble drevet på.
– Det var snakk om en ubetinget suksess basert på noe som i utgangspunktet ikke var ment å skulle bli en suksess. Basisen i 1988 var dårlig, rett og slett fordi Notodden ikke er et naturlig sted å legge en festival. Men festivalen hadde en slags magnetisk dragning på folk. På meg også, så i 1991 valgte jeg å reise hjem til Notodden etter et år med studier i Mexico. Jeg begynte å jobbe som øltappende dugnadsarbeider, og det var så moro at jeg fortsatte året etter. Siden bare økte mengden av arbeidsoppgaver, så jeg har gått gradene. Da lærer man mye, og nå sitter jeg her…
– Og det er du fornøyd med?
– Ja, festivalen hadde og har denne innebygde kraften som gjør at alle vi som deltar har følelsen av å være med på noe stort som har betydning langt utover bygrensa. Det finnes liksom ikke tak. I begynnelsen var etterspørselen også mye større enn tilbudet. Nå har situasjonen endret seg på akkurat det, det går mer opp i opp, og vi har en utfordring i å markedsføre oss selv i større skala.
– Er det slik at Bluesfestivalen gjennom en bred kultursatsing er med på å bygge ny identitet for Notoddens befolkning?
– Veldig lenge har Notodden bare dreid seg om avvikling, noe som ikke er særlig moralsk oppbyggelig. Tinfoss og Hydro ble bygget ned. Vi mistet mange industriarbeidsplasser. Gjennom Bluesfestivalen har Notodden endret seg. Den har gitt innbyggerne noe å være stolt av. Den er et potensiale – noe å bygge videre på.

Ville ideer med jordnært fokus
Denne felles følelsen av potensiale gir økt tiltakslyst – for alle – på alle plan. Slik holder Blues-lokomotivet på Notodden steamen oppe.
– Vi så tidlig at for å bli så store og tøffe som ambisjonsnivået vårt tilsier, så må vi skape noe mer enn bare en festival en gang i året. Derfor ble vi enige om en oppdeling. De som jobber i festivalorganisasjonen skal fortsette å konsentrere seg om Europas største bluesopplevelse, men så trenger vi noe rundt det igjen for å bli enda større og tøffere. Det var derfor vi etablerte EBS som et samarbeid mellom Notodden Blues Festival, Notodden kommune og Notodden Utvikling. Meningen var at man, ved å se seg om i lokalmiljøet skulle finne nye samarbeidspartnere for slik å skape synergier, utvikle nye konsepter – kort og godt skape aktiviteter i denne byen som kunne rusle og gå hele året igjennom.
– Og hvordan fungerer det?
– Styret i EBS består av en musiker, en kultursjef, en biblioteksjef, en direktør, en daglig leder i Notodden Bluesfestival og en informasjonssjef i Telenor Mobil. Sammen har vi mulighet til å spille på et stort og variert nettverk, så vi har masse ideer som ligger og popper hele tiden. Vi prøver å fokusere på en ting av gangen, følge opp ideene, for det er jo slik at når man skaper noe nytt,så bringer det alltid med seg ting man ikke ville sett hvis man ikke allerede var i gang.
– Ragnhild har fortalt en del om hva dere allerede har fått til. Hva er ellers på gang?
– Neste år planlegger vi noe som heter European Blues Challenge der vi samarbeider med The Blues Foundation i USA . Etter planen skal arrangementet gå av stabelen her på Notodden – hvet år i mai. Det er en bluesbandkonnkuranse der hvert land sender sitt band. Dette evenementet skal kombineres med en konferanse der bluesfolk (agenter, managers, promotører, artister) fra hele Europa møtes. Vi har også planer om å utnytte vår kompetanse på Notodden for å kunne tilby booking-, turnè-, reise- og logistikktjenester mot underholdningsbransjen. Videre prøver vi også å kartlegge hvilke andre relaterte virksomhetsområder som kan tjene på å komme til Notodden og bli en del av miljøet vårt. Det kan være en advokat, en revisor, et designbyrå – forskjellige typer ressurspersoner som både kan gi og ta.

– Har dere plass til alt dette da?
– Jada, og uansett har vi ikke som mål å bli størst, men best. Per i dag er vi nok best i Europa, men vi ser de plassmessige begrensningene. Derfor bruker hvert høl i veggen når bluesfestivalen pågår. Vi bruker biblioteket, fylkesgalleriet, torget, alle spillestedene, tomme lokaler, vannhullene, øvingslokalene, MS Telemarken på Heddalsvannet, sirkustelt i rundkjøringa ved Esso-stasjonen… kort sagt det som er tilgjengelig.
– Med korte gangavstander som resultat for de besøkende?
– Ja, og campen er rett ved vannet. I tillegg leier folk ut husene sine. Hele byen er i bruk.
– Det blir vel en del penger av alt dette også skulle jeg tro?
– Det kan man si, men det er ikke slik at det bare er en enengere krets som driver festivalen og tjener penger på den. Alle som bor på Notodden kan tjene penger – hvis de vil.
– Hvordan?
– Festivalen har bestemt at man skal prioritere lokale lag og foreninger i arbeidet med å organisere alt som har med mat og losji å gjøre. Vi bruker for eksempel Snøgg allianse, paraplyorganisasjonen for alle idrettsgrener innen Snøgg, som koordinatorrer for blues-campen. De gjør en jobb for oss og får betalt for den. Samtidig er det en hel del andre aktiviteter de kan drive for å tjene mer penger. Som salg av aviser, frokost, pølser etc. Andre lag og foreninger befolker Storgata med salgsboder, noen har øltelt, eller de serverer mat. Vi har ikke konkrete tall på det, men jeg vil anslå at lokale foreninger og lag har en omsetning på over millionen i løpet av festivalen. Og alle de inntjente kronene går tilbake til lokalsamfunnet og gir gode vekstvilkår for et blomstrende kulturliv.

Helårsblues for mann og mus
– Og det kommende Bok & Blues-huset skal, i motsetning til selve festivalen, være et hus der det foregår noe hele året?
– Ja, og det meste av innholdet er allerede på plass. Alle enhetene har vist at de har livets rett, og alle har sitt utspring i Bluesfestivalen og alt som har skjedd rundt og med den.Hvis vi da tenker oss at aktivitetene vi allerede har blir lagt til Bok & Blues-huset, så vil det i seg selv være nok til at det skjer noe der hele tiden. I tillegg vil vi ha et jevnt tilsig av diverse brukere. Det vil være musikere som benytter studio om dagen, og kanskje kombinerer det med konserter om kvelden, det vil være bibliotekbrukere, kafégjengere, musé-interesserte og turister på vei igjennom Norge. Når vi da i tillegg også får et studentmiljø som oppsøker huset i studienes medfør, vil mye være gjort. De kommer til å benytte husets ressurser aktivt, i tillegg til at studenter i seg selv genererer aktivitet.Videre kan Notodden Bluesklubb kanskje øke frekvensen på sine arrangementer… Så som du ser, Notodden Bok & Blues-hus er liv laga, lenge før det er bygget. Likevel jobber vi kontinuerlig med å forsterke miljøet, slik at det hele tiden skal skje noe her som er verdt å få med seg. Vi ønsker at Bok & Blues-huset skal fremstå som en destinasjon i seg selv, et sted det vil være attraktivt å besøke for alle slags mennesker, på gjennomreise eller ikke.
– Så det er blues og kultur som er i ferd med å generere de nye arbeidsplassene på Notodden?
– Ja, det er helt klart, og med det nye huset får vi samlet alle disse delene fysisk slik at vi kan dra nytte av hverandre. Et eksempel på bruk av den allerede etablerte verdikjeden, er da nitti år gamle Pinetop Perkins spilte her i fjor. Vi fikk ham til Juke Joint Studio der han spilte inn en cd, hvorpå Bluestown Records, et privateid selskap med sete her hos oss produserte plata, og Blues Music Club distribuerte den.
Så miljøet kommer til å bli helt unikt – en smeltedigel der vi kan spille på hverandres kompetanse og utvikle nye ideer og prosjekter. Der vi sammen kan bidra til enda mer.
– Stemning i byen i forhold til huset?
– Det er nok mange som har rista litt på hue og ment at prosjektet ikke har vært så veldig realistisk, men jeg skulle vel tro at det begynner å snu nå, i og med at staten støtter.

Den som gir får
– Dere mangler fremdeles halve beløpet. Hvordan har dere tenkt å ordne resten av pengene?
– Det er nedsatt en egen finansieringskommite, med fokus på finansiering av huset, så der jobbes det kontinuerlig. For eksempel mot næringslivet, både lokalt og nasjonalt. Men siden Notoddden mangler de store bedriftene som har mulighet til å bidra med mye, vil det nok bli naturlig å søke langt utover for å finne de partnerne som ønsker å samarbeide med oss.
– Hva får man igjen for å investere i dere?
– Blant annet oppmerksomhet. De som investerer vil være med på å skape noe stort, noe som blir synlig langt utenfor Notodden. Bluesmiljøet i hele verden følger med på hva som skjer her, i Europas blueshovedstad. Det gir ringvirkninger. (For ordens skyld: det er ikke Notodden som har kåret seg selv til Europas blueshovedstad.) Videre får de mulighet til å ta del i et heftig og rikt miljø basert på høy kompetanse som kan overføres til andre dimensjoner. Kulturen har unektelig kreative miljøer som næringslivet mangler og derfor kan få glede av å bruke.Våre partnere vil også få tilgang til Bok & Blues-huset for egne aktiviteter. De kan arrangere teaambuilding – you name it – og Bok & Blues-huset kan i den sammenheng være bidragsytere. Med andre ord en vinn-vinn-situasjon.
– Hva med kommunen?
– Kommunen ser på hvor mye de kan legge av i langtidsbudsjettet sitt, og så sparer de jo mye på å avvikle den leieavtalen biblioteket har i dag – og de pengene går rett i byggekassa.
– Kommer kommunen med først når det begynner å bli gøy?
– Kommunen har bidratt hele veien, på alle plan. Den har for lengst innsett hvor viktig festivalen er for både innbyggerne og kommunens rennomé utover egne grenser. Kultursjefen vår, Egil Rye-Hytten, er veldig opptatt av at dette skal bli noe av. Men som så mange andre kommuner i Norge sliter Notodden med økonomien. Vi håper likevel de klarer å trylle frem litt ekstra når Bok & Blues-huset har blitt så konkret som det er nå.

Feel-good
– Hvis dette var en film av i dag, ville det vel vært en av disse “feel-good”-filmene. Med nære bånd og full forløsning?
– Antakelig. Og det er fint å ha krefter i en liten by som skaper suksess og får til det de vil. Et nøkkelord er nettopp det: At vi stort sett får til det vi vil, det vi har etablert har hatt livets rett og lever fortsatt. Fremdeles har vi mange drømmer og jobber målbevisst. Vi legger stein på stein, og bygger med kvalitet som øverst mål hele veien.
Særlig i forhold til det med huset har nok dette vært viktig. Vi har alltid vært fornøyd med det lille vi har fått og innsett at skal det bli noe mer, så må vi jobbe enda hardere. Så den møysommelige jobbinga opp mot Stortinget, det at vi ikke har gitt oss og vært positive; det er det som nå har gitt resultater.
– Dere må jo være lit av en gjeng?
– Ja, og vi er mange. Under festivalen har vi som sagt over 600 frivillige på dugnad, samt at alle lag, foreninger og det lokale næringsliv også er i full aktivitet. Og alle drar i samme retning. Festivalen er foresten også organisert som en forening. Det vil si at alle de som jobber dugnad under festivalen blir medlemmer av foreningen og utgjør generalforsamlingen. Styret velges av generalforamlingen, og hvert styremedlem har sitt ansvarsområde. Det vil si at vi har et operativt styre, ikke bare et strategisk.Vi møtes hver fjortende dag og har ansvaret for både lange linjer og detaljplanlegging.
– Jeg mister munn og mæle.
– Ja, du får slenge deg på TIMEkspressen og ta med telt. Og så vil jeg gjerne få si en ting helt til sist; at det går ikke an å jobbe med blues uten å bli glad i blues.

NB: I 2004 går Notodden Blues Festival av stabelen 5-8 august. Bussen går mellom hovedstaden og den vesle byen ved Heddalsvannet en gang i timen, antakelig oftere under festivalen – og synes du det er deilig med en superrein do, eller har lyst til å være med på workshop eller høre musikk, er det bare å stikke innom biblioteket.

 

 

Powered by Labrador CMS