ARBEIDSPLASSBIBLIOTEK

Publisert Sist oppdatert

Det står dårlig til med arbeidsplassbibliotekene i Norge. Riktignok finnes det ett og annet unntak, men som en regel er tilgjengelige bibliotektjenester for yrkesgrupper som av ulike årsaker ikke har enkel tilgang til folkebibliotekene, mangelvare her til lands.

I en kronikk i LO-aktuelt kritiserer Svein Arne Tinnesand, fylkesbibliotekar i Rogaland, fagbevegelsen for manglende engasjement i saken.

Statoil sa i fjor opp sin avtale med Hordaland fylkesbibliotek om levering av bibliotektjenester. ”For biblioteka har vaksne arbeidstakarar ikkje vore ei prioritert gruppe. Det er òg denne forståinga av bibliotek som eit overskotsfenomen, som gjer at Statoil definerar arbeidsplassbiblioteket som ei velferdsteneste som dei ikkje lengre har råd til,” skriver Tinnesand. Paradokset er at Statoils nedleggelse av arbeidsplassbibliotek skjer samtidig med at lese- og skrivevansker oppleves som en stadig større utfordring i oljeindustrien.


Look to Sweden

Men nå er spørsmålet om arbeidsplassbibliotek igjen aktuelt. Dette er svenskenes fortjeneste. Gjennom flere år har svensk LO kartlagt svenske lønnstakeres lese- og bibliotekvaner og på den måten vært med på å danne grunnlaget for opprettelsen av nye arbeidsplassbibliotek. Svenska Transportarbetarförbundet har for eksempel opprettet bibliotek på Håby veikro ved E6 utenfor Uddevalla.

Nå ønsker Norsk Transportarbeiderforbund seg arbeidsplassbibliotek for sjåfører på utvalgte stoppesteder. Transportarbeiderforbundet vil med dette først og fremst gjøre folkebibliotektjenester tilgjengelige for en gruppe som av yrkesmessige årsaker ikke har direkte tilgang til dem. Dette er et skritt i riktig retning, for ”Gjennom ei målmedviten satsing på bibliotektenester på arbeidsplassane knytt opp mot eit systematisk arbeid med lese- og skrivevanskar, kan langtransportbiblioteka ikkje berre være eit tilskott til eit betre liv for langtransportsjåførane. Det kan òg vere eit viktig og nødvendig steg for å gjere lesing og litteratur tilgjengeleg for alle som bur i landet,” skriver Tinnesand.

 

Powered by Labrador CMS