ÅPENT LESERINNLEGG TIL BOK OG BIBLIOTEK

Publisert Sist oppdatert

Det er med en viss undring jeg leser reportasjene fra NVBFs
fjernlånskonferanse i Trondheim i siste nr av BoB. Ikke helt uinterssant
for meg siden jeg var ansvarlig for det faglige programmet.

Reportasjen er noe lett, og det lite å hente faglig fra å lese de to
artiklene over 3 sider. Det er synd fordi evalueringsrapporten fastslår
at temaer og innlegg var gode og relevante for de som svarte. Kun en
respondent (av 203 deltagere) mener at de var dårlige (feil mann på feil
sted?). Hele 3 stk mener at konferansesalen var dårlig, men de fleste
synes den var god eller til og med «excellent». BoB sammenligner den med
et gravkammer. Noen av dere som ikke var der kan tro at slik er det på
Hotell Britannia i Trondheim. Var det en dårlig dag på jobben?

Men det viktigste er mangelen på faglig formidling. Her presenterte vi
en rekke sentrale aktører som hadde fortjent å bli både omtalt og
kommentert.

BoB var eneste bibliotekfaglig organ tilstede. Det må være lov til å
forvente at en viss bibliotekfaglig seriøsitet ivaretas. Som arrangør
har vi ønske om formidling, men vi kan selvsagt ikke kreve det. Men hva
dere gjør det til, kan ha betydning for hva vi tenker om BoB i
fortsettelsen. Akkurat nå tenker i alle fall jeg at det er ikke så viktig.

BoB må ikke gå i den fella at stoff ufarliggjøres! Mediene flommer over
av vår tids uutholdelige overfladiskhet. Bibliotekene trenger at
faglighet ivaretas og synliggjøres. Bibliotektidsskiftene er et av
verktøyene. De leses av flere enn bibliotekfolk.

Redaktøren kan vurdere om innlegget skal tas inn.

med vennlig (!) hilsen

Hans Martin Fagerli

Opprinnelig lagt ut på diskusjonslista ”Biblioteknorge” 4. november

 

Svar til Hans Martin Fagerli

Du har kalt leserinnlegget ditt ”åpent”. Ja, så åpent er det at vi i redaksjonen aldri har mottatt det! Men vi følger jo med på Biblioteknorge-lista vi også, og skal ikke være vanskeligere enn at vi setter det på trykk selv om det aldri ble sendt oss. Likevel: Det er lurt å sende en kopi av brevet til adressaten hvis man vil sikre seg at det blir mottatt. Så til saken:

Det er forståelig at du, som faglig ansvarlig for fjernlånskonferansen, fikk lite utbytte av reportasjen i Bok og bibliotek. Men med all respekt: Artikkelen var ikke skrevet for deg og andre som er like involverte i fjernlånsproblematikken. Som du selv antyder er ikke Bok og bibliotek først og fremst et vitenskapelig tidsskrift, men et tidsskrift som skal og kan leses av flere enn bare bibliotekfolk.

Hvis du leser den nevnte artikkelen nøyere vil du se at den ikke inneholder kritikk av konferansen, tvert imot. Arrangementet ville aldri ha fått dekning over 3 sider hvis det var uinteressant. Som du selv tidligere har pekt på i innlegg på Biblioteknorge-lista, fungerer formidling av synspunkter og kunnskap forskjellig på flere offentlige nivåer samtidig. Bok og biblioteks utsendte valgte en blanding av faglig rapport og stemningsrapport, skrevet med glimt i øyet. Dette er en subjektiv sjanger, som ikke later som om den er noe annet enn det. Jeg synes hun løste det på en måte som gjorde at artikkelen var underholdende å lese, samtidig som den ga en faglig pekepinn om hva som ble tatt opp. Sånn sett kan den, og bør den, leses som en appetittvekker for de som har interesse av å gå dypere inn i materien, for dem ble det oppgitt to linker til mer stoff på nettet. For andre igjen kan den kanskje leses som en presentasjon av en problematikk de ikke vet så mye om fra før.

Forøvrig er jeg hjertens enig i dine synspunkter om at vi ikke må gå i den fella at stoff ufarliggjøres. Men det er vel heller ikke det Bok og bibliotek først og fremst er kjent for?

Vennlig hilsen
Chris Erichsen, redaktør

P.S. For ytterligere faglig fordypning innen temaet fjernlån vil vi anbefale tidsskriftet Interlending & Document Supply som vi selv har stor glede av.

 

Powered by Labrador CMS