Åpent brev til Norsk bibliotekforening og Bibliotekarforbundet

Publisert Sist oppdatert
Finanskrisa gir økt arbeidsløshet. Det betyr for kommunene
færre skatteinntekter. Fallende børskurser har i tillegg gjort at premien har
gått opp på den kommunale pensjons- og forsikringsordningen i KLP. Begge disse
faktorene vil slå ut direkte på kommunebudsjettenes bunnlinje. Det vil igjen
kunne ramme bibliotekenes budsjetter. Som vi vet, er det lettere å kutte i
kultursektoren enn i helse- og omsorg.

Med forventninger om synkende kommunale budsjetter er det nå
en gyllen anledning til å stille krav om at det bør gjeninnføres statlige øremerkninger
til biblioteksektoren.

Bok og Bibliotek oppfordrer Norsk bibliotekforening og
Bibliotekarforbundet, i forbindelse med kommende stortingsmelding om bibliotek,
til å gå sammen og lage et bibliotekpolitisk manifest som stiller krav til et
mer aktivt statlig engasjement…

 

– Odd Letnes, redaktør

Finanskrisa gir økt arbeidsløshet. Det betyr for kommunene
færre skatteinntekter. Fallende børskurser har i tillegg gjort at premien har
gått opp på den kommunale pensjons- og forsikringsordningen i KLP. Begge disse
faktorene vil slå ut direkte på kommunebudsjettenes bunnlinje. Det vil igjen
kunne ramme bibliotekenes budsjetter. Som vi vet, er det lettere å kutte i
kultursektoren enn i helse- og omsorg.

Med forventninger om synkende kommunale budsjetter er det nå
en gyllen anledning til å stille krav om at det bør gjeninnføres statlige øremerkninger
til biblioteksektoren.

Bok og Bibliotek oppfordrer Norsk bibliotekforening og
Bibliotekarforbundet, i forbindelse med kommende stortingsmelding om bibliotek,
til å gå sammen og lage et bibliotekpolitisk manifest som stiller krav til et
mer aktivt statlig engasjement:

 

1. Staten bør ha ansvar for
overordnede fellesløsninger og ha øremerkede penger til bokbusser og
biblioteklokaler, slik de for eksempel har i Finland.

2. Staten bør stille krav
gjennom bibliotekloven om personalets kompetanse og ikke tillate ytterligere
utvanning av §5

3. Det bør lages et nasjonalt
program for styrking av litteraturformidling gjennom den kulturelle skolesekken,
folkebibliotekene og andre partnere.

4. Staten må overføre penger
til hvert enkelt fylke/hver region som kan brukes til lokale prosjekter.

 

Tar dere utfordringen? Det er fortsatt tid til å påvirke
utfallet av den kommende Stortingsmeldingen.

 

– Odd Letnes, redaktør

 

Powered by Labrador CMS