Æreskrenkelser og injurier fjernes fra straffeloven

Publisert Sist oppdatert
Jusitisminister Knut Storberget og
Regjeringen ønsker å fjerne æreskrenkelser og injurier fra straffeloven. Snart
må man slå direkte tilbake med samme verbale mynt, bruke konfliktråd, Pressen faglige utvalg, eller liknende i stedet. For krenkende ytringer hører ikke hjemme
i straffeloven. Det er regjeringens nye syn, som fremmes i Odeltingsproposisjon
nr. 22 (2008-2009), som nå er til behandling i Stortingets justiskomite. Vil nettets kommentatorer takle en så stor takhøyde?

 
Jusitisminister Knut Storberget og
Regjeringen ønsker å fjerne æreskrenkelser og injurier fra straffeloven. Snart
må man slå direkte tilbake med samme verbale mynt, bruke konfliktråd, Pressen faglige utvalg, eller liknende i stedet. For krenkende ytringer hører ikke hjemme
i straffeloven. Det er regjeringens nye syn, som fremmes i Odeltingsproposisjon
nr. 22 (2008-2009), som nå er til behandling i Stortingets justiskomite.

      Bare
spesielt krenkende ytringer vil fortsatt kunne rammes av straffeloven. Rasisme
og hatefulle ytringer på basis av religion, livssyn og etnisitet vil fortsatt
være straffbart, i tillegg til at det ikke er lov å ytre hate mot folk med
nedsatt funksjonsevne.

      Dersom
den endrede loven blir vedtatt, kan du – satt på spissen – ytre deg om hva du
vil. Kommer du i en konflikt, vil den være mellom deg som ytrer noe og den du
ytrer noe om. Et umiddelbart spørsmål blir: Vil nettets kommentatorer
og bloggere takle en så stor takhøyde?

      Jeg
er selvsagt tilhenger av åpenhet. Noe annet ville være et redaksjonelt
selvmord. Det kan i beste fall få de mange anonyme skribentene til å ta av seg masken. Jeg synes også det er rimelig at straffeloven er til for de groveste
forbrytelsene. Men når alt blir fritt fram, kan vi lett ende opp med en verbal
forurensning vi ikke har sett maken til hittil.

      Bergens
Tidende har allerede begynt å innstille seg på en mer liberal lovgivning. Den
nye sjefredaktøren, Trine Eilertsen, varsler innstramminger på bt.no:

      –
Altfor store deler av nettdebatten er uten verdi fordi folk er anonymisert, og
fordi de ikke klarer å se forskjell på sak og person. Faren med dagens debatter
er at de skremmer vekk seriøse meningsytrere, sier Eilertsen.

      Bergens
Tidende tar temaet opp igjen på lederplass: "BT ser forhåndsredigering av nettdebatten
som nødvendig. Nå mer enn noensinne. Redaktøransvaret må tydeliggjøres, og det
må understrekes at pressens samfunnsoppdrag ikke innbefatter å legge til rette
for spredning av verbalt søppel. Også ytringsfriheten har en grense; den går
ved menneskeverdet."

      Dersom
man ikke skal gå til BTs standpunkt, må det i alle fall utvikles en mer
renhårig nettikette enn den vi finner i dag. Når jussen forsvinner, må etikken styrkes.

 

– Odd Letnes, red.

 

 

 

Powered by Labrador CMS