ABM-utvikling fornøyd med Kulturmeldingen

Publisert Sist oppdatert

Fredag 29. august ble regjeringens nye, lenge varslede kulturmelding lagt fram. ABM-feltet har fått et eget kapittel, og videreføring av ABM-meldingen (St.melding 22) står sentralt. ABM-utvikling sier seg fornøyd med at organets sentrale rolle for arkiv, bibliotek og museum blir fremhevet, og at nødvendigheten av å trappe opp bevilgningene til prosjektmidler for utvikling og endring blir understreket.

 

Arkiv
Arkivverket skal settes i stand til å håndtere de økende mengdene elektronisk arkivtilfang. Mye viktig historisk kildemateriale kan ellers gå tapt. Dessuten kan det gå ut over rettssikkerheten for den enkelte, dersom forvaltningen sletter spor etter seg ved ikke å sikre langtidsbevaring av elektroniske arkiv. Arbeidet med å digitalisere utvalgte kildeserier og gjøre dem tilgjengelige gjennom nettbaserte tjenester skal intensiveres. ABM-utvikling har blitt bedt av departementet om å påta seg et initierende og koordinerende ansvar for en statusrapport som grunnlag for det videre arbeidet med digitalisering av kulturarvmateriale.

 

Bibliotek
Nasjonalbiblioteket skal bygges opp til et forskingstilretteleggende kompetansesenter. Videre er det ei viktig oppgave å legge til rette for det sømløse biblioteket, dvs. at de informasjonsressursene som norske bibliotek samla rår over, skal være lett tilgjengelige for alle. Norsk digitalt bibliotek en viktig del av dette. Innkjøpsordningen skal utvides til å omfatte essayistikk og fagprosa. I regi av ABM-utvikling skal det gjennomføres et utredningsarbeid om sentrale problemstillinger på bibliotekområdet. Hånd i hånd med dette skal det gå et praktisk utviklingsarbeid som skal omfatte et vidt spekter av aktiviteter.

Museum

Hovedutfordringen på museumsfeltet er å omskape et broket landskap av 700-800 museum til om lag 100 faglig kvalifiserte og økonomiske handleføre institusjoner som skal samarbeide i nasjonale nettverk. ABM-utvikling skal fungere som et sentralt koordinerende og organiserende ledd for nettverkene. Ulike erfaringer med fri entré til museum i inn- og utland skal analyseres, og ulike modeller med gratis inngang ved utvalgte institusjoner skal utprøves.
Spørsmålet om kulturlov blir tatt opp i kulturmeldingen. KKD stiller seg kritisk til detaljregulering av kulturpolitikk og -løyvinger. Lovfesting som griper inn i det kommunale selvstyret er uaktuelt. Bare en allmenn kulturlov vil være aktuell, og i følge KKD vil verdien av denne først og fremst ligge på symbolplanet.

 

Powered by Labrador CMS