ABM-media as godkjent som vitenskapelig bok-forlag på nivå 1

Publisert Sist oppdatert
Ett av de mål ABM-media as satte seg ved opprettelsen
i 2006 var å etablere vitenskapelige publiseringskanaler, både som tidsskrift-
og bokforlag. 19.mai 2009 nådde
vi foreløpig første mål: Godkjenning som vitenskapelig bokforlag på nivå 1.

 

Det er publiseringsutvalget under Universitets- og høgskolerådet
(UHR) som behandler søknadene. Høyeste nivå – nivå 2 – krever høy internasjonal
anerkjennelse. Dit er det et stykke!

 

For ABM-sektoren betyr dette at
utgivelser på ABM-media as sikrer poenggivende uttelling for publikasjoner fra
UH-sektoren – hvilket gir penger i kassa for institusjonene. Men det betyr
også at forfattere og verker fra hele ABM-sektoren får nødvendig faglig
kvalitetssikring og dermed oppmerksomhet fra miljøer som arbeider med
FoU-formidling som media generelt og f.eks. forskning.no spesielt. Og det gir
ABM-media as nye krefter i arbeidet med å sikre tilsvarende anerkjennelse på
tidsskriftsiden.

 

Så langt vi kan bedømme vil
godkjenningen omfatte begge de to titlene som er hittil er utgitt i 2009 – trykk på gult banner øverst på siden.

 

ABM-media as eier tidsskriftene Bok og Bibliotek og Museumsnytt.

 

Powered by Labrador CMS