ABM advarer byrådet

Publisert Sist oppdatert

DEICHMAN ABM-utvikling advarer i brevs form Oslo kommune om at en innsnevring av bibliotekenes medietilbud går på tvers av bibliotekloven. Bakgrunnen er Bystyremelding nr 1/2005: ”Deichmanske bibliotek i det 21. århundre”. Meldingen gir blant annet signaler om kutt i medietilbudet ved at "DVD/VHS, moderne spillefilmer og TV-serier som også er kommersielt tilgjengelige ikke lenger skal være en del av lånetilbudet". Byrådet ønsker også ”at biblioteket fremover skal redusere noe på de fysisk tilgjengelige avisene, særlig lokalaviser utenfor Oslo-området og utenlandske aviser…” Kulturbyråd Anette Wiig Bryn fra Fremskrittspartiet som har signert meldingen, vil at bibliotekene skal sette boken i sentrum, og kutte ut kommersielle spillefilmer og aviser fra tilbudet. Hun mener at det faktum at biblioteket tilbyr filmer og aviser går utover butikkene som selger de samme produktene.

Dette har gitt opphav til en viss debatt i pressen, der blant annet Bok og biblioteks redaktør, Chris Erichsen uttaler til Dagsavisen at bibliotekmeldingen etter hans mening er tynn, bakstreversk, full av selvfølgeligheter og vitner om en politisk detaljstyring av bibliotekene. Bryn på sin side mener bibliotekmeldingen derimot er både gjennomarbeidet og god. Hun sier hun klart har fått fram hva hun mener Oslo kommune skal ha ansvaret for og hva som er et rent privat ansvar, uten at det dermed er detaljstyring.

Ønsker innspill
Leder av Kultur- og utdanningskomiteen, SVs Kari Pahle, har nå fått bibliotekmeldingen på sitt bord. Hun kan fortelle at hun er enig i at den er for tynn til å beskrive biblioteksituasjonen i Oslo framover. Dette gjelder særlig synet på reduksjon av tilbudet i andre medier enn bøker, og mangelen på utvikling av biblioteket i et flerkulturelt samfunn. Det skrives eksempelvis ingenting om flerspråklig bibliotek utover kutt i utenlandske aviser, på tross av at personer med flerkulturell bakgrunn bruker biblioteket mye. Pahle har personlig fått høre mange historier fra brukere om hvor viktig tilbudet av aviser og tidsskrifter er for dem.
– Aviser og filmer er dyrt, og et utrolig viktig tilbud til for eksempel arbeidssøkende som ønsker å holde seg orientert, men ikke har råd til å gå til innkjøp av dette selv. At bibliotekenes tilbud skulle konkurrere med salg syns jeg ikke er relevant, sier Pahle. – Bøker selges jo også.

Bystyret har nylig oppnevnt en arbeidsgruppe der Pahle er leder. Gruppen kommer til å gå grundig inn i problemstillingene, et arbeid som nok ikke kommer til å bli ferdig før sommeren. Pahle er i den forbindelse svært interessert i innspill fra befolkningen, og bibliotekmeldingen blir sendt ut til bydelsutvalgene, med høringsfrist ved utgangen av mai. Alle står fritt til å komme med innspill. Man kan for eksempel tenke seg at både enkelte filialer og andre bibliotekfaglige miljøer vil ønske å si sin mening om meldingen.

ABM-utvikling bekymret
Statens senter for arkiv, bibliotek og museum varsler allerede nå i brev til byrådet at man ser med bekymring på signalene som gis. "Hvis Oslo kommune legger opp til en bibliotekpolitikk der man legger forskjellige prinsipper til grunn for tilbud og formidling av kunnskap og kultur for forskjellige formidlingsmedier, vil ABM-utvikling mene at dette er en praksis som strider mot biblioteklovens intensjoner", skrives det. ”Deichmanske bibliotek framstår i dag som et framtidsrettet bibliotek med særlig styrke innenfor utviklingsarbeid, bruk og formidling av nye medier” sies det videre. ”ABM-utvikling håper at dette er kjennemerker som også legges til grunn for den videre utforming av Oslos bibliotekpolitikk.”

Det har til nå ikke vært mulig å få Anette Wiig Bryn til å kommentere brevet fra ABM-utvikling.

SIK

Bibliotekmeldinga: http://www.bibforb.no/bibforb/filer/Sak_48_05.pdf

Powered by Labrador CMS