Å skape et aktivt skolebibliotek

Publisert Sist oppdatert

Å bygge opp et skolebibliotek i en skolehverdag styrt av PC’en, byr på interessante utfordringer. Hva skal egentlig et skolebibliotek være?

Av Ingrid Svennevig Hagen, biblioteksjef ved Sandvika videregående skole

Å bygge opp et skolebibliotek i en skolehverdag styrt av PC’en, byr på interessante utfordringer. Hva skal egentlig et skolebibliotek være?

Av Ingrid Svennevig Hagen, biblioteksjef ved Sandvika videregående skole

I 2006 ble jeg ansatt som leder for biblioteket ved nyopprettede Sandvika videregående skole i Bærum. Skolen var en av de første i landet hvor hver elev disponerer sin egen bærbare PC. Jeg fikk tildelt et flott og romslig lokale med tomme hyller og resten var opp til meg.

Utviklingen har gått fort siden oppstarten for snart seks år siden, og en grunnstamme er nå på plass i skolebiblioteket. Men det er naturligvis ikke nok bare å fylle opp et bibliotek med bøker, man må få elevene interesserte i å bruke dem, låne dem og lese dem også! For å få det til er man avhengig av å få ledelsen og lærerne med på laget. Man må dessuten invitere elevene inn i biblioteket og få dem til å bruke det både som læringsarena og som sosial møteplass.

 

Biblioteket som læringsarena

Biblioteket ligger i den ene enden av et stort skolebygg som tidligere huset handelshøyskolen BI i Sandvika. Selve lokalet er rundt 370 kvm stort og rommer foruten bokreoler og skranke, en liten scene med 30 sitteplasser (som utvides etter behov) i den ene enden av lokalet og en “kosekrok” med retromøbler i den andre enden. Det er tre klasserom og syv grupperom i biblioteket som brukes daglig til undervisning, veiledning og gruppearbeid. Lokalene legger til rette for mange forskjellige aktiviteter.

 

«Bråk i biblioteket»

Et prosjekt som ble lagt merke til og trukket fram også utenfor skolen vår, var debattserien «Bråk i biblioteket». I samarbeid med gode kollegaer startet jeg debatter om store temaer i midttimen. «Finnes det rettferdig krig?» og «Finnes Gud?» var to av temaene som var oppe til debatt. To og to lærere polemiserte over det gitte temaet, og de ble holdt i ørene av en ordstyrer. Til slutt åpnet vi for spørsmål fra salen og elever og ansatte kunne kaste seg ut i diskusjonen.

Den første gangen vi arrangerte debatt var vi enige om at hvis det kom 10 elever skulle vi arrangere det igjen – det kom 80! «Bråk i biblioteket» samlet elever og lærere på tvers av klassetrinn og fagområder og er et eksempel på hvordan jeg hele tiden har ønsket at skolebiblioteket skal være: et aktivt, levende og engasjerende bibliotek.

 

Forfatterbesøk og foredrag

Scenen i biblioteket ble satt opp i forbindelse med debattene og er et fint samlingspunkt for alle bokprater og presentasjoner jeg holder for elevene. Jeg har blant annet invitert til frokost i biblioteket, eller «Bok og brødskive». Da dekket jeg på skranken med brød og pålegg, kaffe og te, og serverte dessuten en anbefaling av en god klassiker til de fremmøtte. Vi har også hatt ulike eksterne foredragsholdere og forfatterbesøk som alle har vært med på å trekke oppmerksomheten til litteraturen som vi har i biblioteket.

 

Biblioteket som sosial møteplass

Det er også viktig at biblioteket kan fungere som en sosial møteplass for alle. Et av de tiltakene jeg har satt i gang er Strikkegeriljaen. Hver onsdag rundt lunsjtid møtes elever og ansatte som har lyst til å strikke, i biblioteket. Noen er strikkeentusiaster med mange prosjekter bak seg, mens andre trenger en oppfriskning eller en grunnleggende opplæring. Strikkegeriljaen er et sosialpedagogisk prosjekt i samarbeid med PP-rådgiver Kari Kaarbø, for å skape et godt skolemiljø. Vi utveksler ideer og inspirerer hverandre.

Strikkegeriljaen har fått midler fra ledelsen til å kjøpe inn garn og pinner, slik at alle som vil være med får hjelp til å starte et eget strikkeprosjekt med det samme. Vi serverer kaffe og te, og spiser våre medbrakte matpakker. De drevne strikkerne lærer bort teknikker og knep og praten går om strikking og livets små og store utfordringer. Ofte dukker det opp elever som er nysgjerrige på hva vi holder på med og da griper vi sjansen til å verve nye medlemmer til geriljaen, og påvirker dem til å starte på noe enkelt som er lett å gjennomføre.

Hvert skoleår har vi ett fellesprosjekt. I fjor strikket vi et skjerf til rektor, Arne Opsahl. Årets fellesprosjekt er et lappeteppe til hvilerommet ved helsesøsters kontor. I år som i fjor ligger strikketøyet framme hele tiden i en kurv i biblioteket. Alle kan være med og bidra med lapper i ulike farger og fasonger. Det viktigste er at det blir et stort og varmt teppe som man kan låne når man trenger det! I fjor høst fikk Strikkegeriljaen sin egen blogg hvor jeg legger ut bilder fra geriljamøtene og forsøker å inspirere flere til å begynne å strikke. Vi har også laget to instruksjonsvideoer som man kan bruke for å komme i gang med strikkingen.

 

Det digitale biblioteket

I tråd med skolens satsning på bruk av digitale verktøy i undervisningen var jeg tidlig ute med en egen bokblogg. I 2009 startet jeg Leselyst. Bloggen var først tenkt som en litteraturformidlingskanal til elevene ved skolen vår, men jeg oppdaget raskt at den nådde utover skolens grenser. Leselyst ble en fin døråpner til bekjentskaper i ulike deler av litteraturmiljøet; andre litteraturbloggere, forlagsbransjen, bibliotekarer og forfattere. På bloggen publiserer jeg anbefalinger av bøker og tegneserier jeg har lest, men skriver også mer generelle innlegg som dreier seg om litteratur og litteraturformidling. Gjennom sosiale medier som blogger, twitter, youtube og facebook synliggjør jeg hva som foregår i biblioteket. Når jeg har laget en ny utstilling for eksempel, dokumenterer jeg det med tekst og bilder, publiserer det på bloggen min og legger ut en lenke på twitter.

Jeg mener at biblioteket må være et rom for meningsutveksling og for læring, men det må også være et åpent og inkluderende sosialt møtested. På Sandvika videregående skole har sosiale medier vært viktig for å skape blest om ulike aktiviteter i biblioteket.

Som skolebibliotekar føler jeg et særlig ansvar for å fortelle om litteratur som elevene ikke nødvendigvis kjenner til, og ikke legge meg flat for deres bestselger-sug. Jeg har et sterkt ønske om å gi mine elever god litteratur og jeg er ikke fornøyd med at de velger en bok bare for å få lest noe. Jeg ønsker at de skal bli eksponert for det som er bra, innenfor forskjellige sjangre. Derfor fortsetter jeg å vise elevene de flotte tegneseriene, de smale diktsamlingene, de rare novellene og de gode romanene!

 


Powered by Labrador CMS