50 000 til biblioteker

Publisert Sist oppdatert

Kr 50 000 til biblioteker med gode formidlingsideer! Det er hva Fritt Ord nå tilbyr norske folkebiblioteker. Fristen gikk ut 15. mai, og Fritt Ord vil komme tilbake med offentliggjøring om hvem som fikk prosjektstøtte omkring St. Hans. Bok og Bibliotek gjorde et intervju med Oskar Kvasnes i Fritt Ord 4. april.

– Av Odd Letnes

Kr 50 000 til biblioteker med gode formidlingsideer! Det er hva Fritt
Ord nå tilbyr norske folkebiblioteker.

 

Utlysningen er rettet mot tiltak i
norske folkebibliotek. Det er også mulig for bibliotekene å søke sammen med
andre institusjoner og organisasjoner, forteller bibliotekar Oskar Kvasnes ved
Fritt Ord.

     Det
enkelte folkebibliotek bestemmer selv tema og type tiltak, men formidling av
fag- eller skjønnlitteratur bør stå sentralt. Prosjektene kan for eksempel være
aktiviteter som seminarer, forfatterbesøk, debatter, foredrag, utstillinger
eller fortellerstunder. Nettbaserte løsninger er også en mulighet. Det vil
primært bli prioritert nye og originale prosjekter, men det kan også gis støtte
til påbegynte prosjekter som trenger et løft.

     –
Prosjektene bør henvende seg til en allmenn målgruppe. Fritt Ord ønsker med dette å stimulere til
formidling av litteratur og vekke interesse for lesing og litteraturdebatt,
sier Kvasnes.

 

Håper på mange

Fritt Ord deler ut omkring 70
millioner kroner til kulturelle prosjekter i året. Prosjektene befinner seg
innenfor et vidt spekter, fra foto og film, til utdanning og debattskapende
aktiviteter. Det har også tidligere blitt gitt støtte til flere bibliotekprosjekt,
men nå legger stiftelsen opp til en større samlet satsing.

     For
bibliotekene kan det være interessant å vite at det ikke er lagt noe tak på
antall tilskudd.

     –
Vi håper det kommer inn mange søknader og at de er gode, og at utlysningen og aktivitetene dette stimulerer til, vil gi
ringvirkninger, sier Kvasnes.

 

15. mai

Søknadsfristen for denne spesielle
utlysningen er 15. mai. Men det er også mulig å søke om støtte gjennom hele året.
I Fritt Ord håper man at bibliotekene vil komme over terskelen og se på stiftelsen
som en mulighet til å realisere faglige gode og aktuelle prosjekter som faller
utenfor de ordinære budsjettrammene.

     Søknader
må innholde en fyldig prosjektbeskrivelse som redegjør for tema, tidsperspektiv
og hvem som skal delta.

     Budsjett-
og finansieringsplan skal legges ved. Tildelte midler kan for eksempel gå til å
dekke honorarer, reiseutgifter, annonsering og administrasjon. Tilskudd kan
søkes til enkeltarrangementer eller til en serie arrangementer. Tiltakene må
gjennomføres høsten 2008 eller i løpet av 2009.

 

Se også Fritt Ords hjemmesider:

http://www.frittord.no

 

– Odd Letnes

 

 

 

Powered by Labrador CMS