Sigrid Nesland Vejen har vært ansatt både som bibliotekar i Åmli i Agder og biblioteksjef i Nissedal i Vestfold og Telemark. Nå slutter hun i Åmli.

Uenig i hvordan biblioteket drives

– Mine tanker og ideer for hva et bibliotek skal være er noe helt annet enn hva som foregår i Åmli for tiden. Dette har jeg tatt konsekvensen av og sagt opp jobben i Åmli, forteller Sigrid Nesland Vejen.

Publisert Sist oppdatert

Saken sto på trykk i Tvedestrandsposten torsdag 3. august 2023. Publisert med tillatelse.

Sigrid Nesland Vejen er fagutdannet bibliotekar og har master i fremmedspråk i skolen, og forteller at hun fikk jobb som biblioteksjef i Åmli da hun var nyutdannet i 1998.
Da bygget hun også opp skolebiblioteket ved Åmli skule. Fram til 2021 var 30 prosent av bibliotekressursen i Åmli øremerket skolebiblioteket.

Kombinert to jobber

Etter å ha flyttet og jobbet bl.a. som biblioteksjef i Lillehammer og som bibliotekrådgiver i Oppland, kom hun tilbake til Åmli bibliotek i 2013, da i en deltidsstilling, mens Liv Epletveit var biblioteksjef. Nesland Vejen har kombinert jobben i Åmli med en 50 prosent stilling som biblioteksjef i Nissedal kommune.

Nå har hun fått en ny jobb i Nissedal, som hun skal kombinere med biblioteksjefstillingen der. Det er en prosjektstilling med midler fra Utdanningsdirektoratet, der hun skal videreutvikle skolebiblioteket i kommunen.

Skjer for lite

Nesland Vejen er altså kritisk til hvordan biblioteket i Åmli har vært drevet den siste tiden.

– Tidligere var det forfatterbesøk, lesestunder, aktuelle utstillinger og arrangementer rettet mot barn og unge. Det har vært så å si ingenting av det i senere tid, sier hun.

– Nå er det et sted for å låne og levere bøker, det er ikke tilfredsstillende og heller ikke i tråd med Bibliotekloven som krever aktiv formidling og sier at bibliotekene skal være møteplasser for samtale og debatt, sier Nesland Vejen.

Ut til publikum

Nesland Vejen er opptatt av at bibliotekdriften skal være mest mulig utadrettet mot publikum, og at biblioteket må inn på nye arenaer. Hun synes det er bedre å redusere på åpningstiden og på interne møter, enn å kutte ut arrangementer og tiltak rettet mot barn.

Sigrid Nesland Vejen forteller at hun tidligere på biblioteket i Åmli har jobbet med spennende bibliotekprosjekter, som kommunen har søkt om midler til. Men ifølge henne har dette vist seg vanskelig i den senere tiden.

Hun forteller de får til flere arrangementer for publikum på biblioteket i Treungen (Nissedal), og nevner at det kommer en del folk fra Åmli til biblioteket i Treungen når det skjer noe der.

Skal bli meråpent

Biblioteket i Åmli skal bli et såkalt meråpent bibliotek, det vil si at kundene kan låse seg inn for å låne og levere bøker fra tidlig om morgenen til seint om kvelden.

Ifølge Nesland Vejen brukes det nå en del tid på å forberede dette, men hun er opptatt av at man samtidig må ha en utadrettet virksomhet for å trekke folk inn i biblioteket.

Reagerte på reduksjon

Sigrid Nesland Vejen mener det var feil av Åmli kommune å redusere bemanningen på biblioteket for et par år siden. Hun og Liv Epletveit hadde fram til 2021 en 100 prosent stilling til sammen.

Da Liv Epletveit gikk av som pensjonist i 2021, utlyste kommunen en biblioteksjef i 40 prosent stilling. Slik at den totale ressursen på biblioteket ble på 80 prosent.

Nesland Vejen ble tilbudt stillingen, men takket nei, fordi hun mente det ikke var forsvarlig å redusere bemanningen, at det ikke ville være mulig å holde fast på åpningstidene og samtidig ha et godt innhold i bibliotektilbudet.

Hun fortsatte å kombinere de to bibliotek-stillingene i Åmli og Nissedal, mens Elin Steinsen ble ansatt i en 40 prosent stilling som bibliotekleder i Åmli.

Bibliotekleder Elin Steinsen har blitt forelagt denne artikkelen med Sigrid Nesland Vejens uttalelser, og fått noen spørsmål på e-post, men besvarte ikke Tvedestrandspostens henvendelser før saken ble publisert 3. august.

Powered by Labrador CMS