Prosjektmidlene uteblir

Publisert Sist oppdatert

-I stortingsmeldingen som ligger til grunn for etableringen av ABM-utvikling ble vi varslet om en betydelig økning i tilførselen av prosjektmidler. Så langt har disse midlene uteblitt, og det bekymrer meg, sier ABM-direktør Jon Birger Østby.

Hjertesukket kommer i forbindelse med at vi ber ham om en kommentar til undersøkelsen som to studenter ved Bibliotekutdanninga ved Høgskolen i Oslo utførte ett år etter at ABM-utvikling så dagens lys (se motstående side).

-Prosjektmidlene er en betydelig del av ryggraden i det som skal være vår virksomhet. Ved hjelp av dem kan vi støtte og initiere ulike prosjekter som kan bidra til utvikling av sektorene. Når de er så begrensete som nå, legger det av naturlige grunner også en uønsket begrensning på vår virksomhet. For å kunne starte f.eks. et stort egeninitiert prosjekt som Norsk Digitalt Bibliotek har vi måttet omprioritere betydelig i de allerede eksisterende prosjektmidlene, noe som har gitt oss færre midler til andre enkeltprosjekter, sier Østby.

Kritisk
Undersøkelsen avdekker en utbredt kritisk holdning til ABM-utvikling i biblioteksektoren.

-Vi tar denne kritikken innover oss. Samtidig reagerer jeg på tidspunktet for undersøkelsen. Da den ble foretatt var vi i en konsolideringsprosess som vi ennå ikke er helt i havn med. Vi manglet personale. Vi var midt i en vanskelig omstilling fra tre organisasjoner til en. Samtidig skulle vi besørge de løpende oppgavene og planlegge nye satsinger.

-Midt oppi dette fikk vi en betydelig utvidelse av oppgaveporteføljen men uten å bli tilført tilsvarende personalressurser. Da er det ikke rart at enkelte miljøer opplever at det er vanskelig å få alle de tjenester de ønsker. Etterspørselen er enorm, særlig fra biblioteksektoren, så den er det en stor utfordring for oss å håndtere. Bare under bibliotekmøtet i Molde var vi involvert i ca. 20 programposter, så vi ligger ikke på latsida! sier Østby.

Gjeter
De mindre fagbibliotekene er blant de som uttrykker størst misnøye med oppfølgingen fra ABM-utvikling.

-Det kan nok stemme at de mindre bibliotekene fikk mer individuell veiledning før. Dette er en bevisst omprioritering fra vår side. Riksbibliotektjenesten hadde nok ikke like god kontakt med alle store og tunge fagbibliotek, og i evalueringen av Statens Bibliotektilsyn ble det pekt på at Tilsynet i stor grad fungerte som en gjeter som gikk bak flokken og passet på at alle var med. Hvis vi skal være aktive i utviklingen av biblioteksektoren må vi ligge i front og prioritere samarbeide med de tunge og innovative institusjonene for å vise vei.

Undersøkelsen viser at under 20 prosent av de spurte tror at ABM-utvikling vil bestå om 20 år.

-Hvorvidt vi eksisterer om 20 år er jeg veldig lite opptatt av. ABM-utvikling er ikke noe mål i seg selv, men kan utelukkende måles utfra de resultatene vi oppnår. Norsk Museumsutvikling, som jeg kommer fra, fikk en svært god evaluering for så å bli omorganisert etter bare ni års drift. Omstillinger er en del av den tiden vi lever i og vi må regne med at det ikke blir mindre av det i årene framover, sier Jon Birger Østby som ikke er overrasket over resultatene av undersøkelsen.

-Jeg ventet meg ikke noe jubelrop etter ett års drift, men etter tre til fem år må vi ha vist hva vi er gode for, sier han.

CE

 

Powered by Labrador CMS