Noen kommentarer til Bok og Bibliotek 2/09

Publisert Sist oppdatert

Biblioteknorge hemmer offentlig bibliotekdebatt, hevdes det på lederplass i Bok og Bibliotek 2/09. Ja, men
når media ikke finner bibliotekstoff interessant, så er det viktig for oss
"i felten" å ha et åndehull.

 

– Av Liv Evju
Biblioteknorge hemmer offentlig bibliotekdebatt, hevdes det på lederplass i Bok og Bibliotek 2/09. Ja, men
når media ikke finner bibliotekstoff interessant, så er det viktig for oss
"i felten" å ha et åndehull.

Selv sendte jeg et innlegg om kombinasjonsbibliotek
til "Utdanning"nettopp for å trekke temaet ut av den interne sfæren;
det kom på trykk etter åtte måneder og to forespørsler.  Dagspressens
kulturredaktører synes det meste er mer interessant enn bibliotekspørsmål. 
Heldigvis har vi våre fagtidsskrifter, men det blir også internt.  Det er
sjelden å se innlegg i dagspressen fra dere som skriver i fagbladene – blir
dere heller ikke tatt inn?

Kunnskapsbasert praksis, vel og bra og viktig, men når vi er
så lite flinke til å dele erfaringer blir dette vanskelig.  Jeg har
kanskje ikke lett på riktig sted, men jeg har ikke til dato funnet noen
offentliggjøring av hvilke temaer som behandles i
hovedoppgaver/bacheloroppgaver på bibliotekutdanningen.  Muligens mener
Høgskolen i Oslo (HiO) at disse oppgavene ikke holder et forsvarlig forskningsnivå, men så fattige
som vi er på faglitteratur, så er også disse viktige for oss, og nå kommer
masteroppgavene også.  Om vi iallfall fikk vite at de finnes – f.eks. ved
en oversikt i BoB ved eksamenstid?  Noen er registrert i Bibsys,
men de finnes stort sett bare i arkiveksemplarer på JBI.

Selv har jeg forsøkt å samle informasjon om erfaringer med
drift av kombinasjonsbibliotek; et tema som jeg mener fortjener atskillig
større oppmerksomhet enn det hittil har fått, når vi vet at vel 30% av våre
bibliotekenheter i dag drives som kombinasjoner av skole- og
folkebibliotek.  (Derfor er det en grov underdrivelse når det står i
artikkelen om skolebibliotek (s. 31) at "noen kommuner har
samlokalisert folke- og skolebiblioteket".)  I og med at disse to
bibliotektypene er totalt forskjellige, er drift av kombinasjonsbibliotek meget
komplisert og dessuten helt fraværende i all bibliotekfaglig litteratur
og/eller diskusjon.  Er vi redde for å "syte" – noe
bibliotekarer lett blir anklaget for?

 

– Liv Evju

 

 

Powered by Labrador CMS