Et tidsskrift for HELE biblioteksektoren

Publisert Sist oppdatert

Fag- og forskningsbiliotekene mangler et felles tidsskrift – både på nett og papir. Som Norges eneste frittstående bibliotektidsskrift, ønsker Bok og Bibliotek å gjøre noe med det. Målet er å gjøre tidsskriftet til et medium som dekker hele den norske biblioteksektoren. Men for å få det til, trenger vi hjelp fra deg.

 
Bok og Bibliotek ønsker å åpne opp for mer stoff fra fag- og
forskningsbiblioteker – og på den måten bli et tidsskrift for hele biblioteksektoren. Men for å få det til, trenger vi hjelp fra deg.

 

Da
Riksbibliotektjenesten ble slått sammen med Statens bibliotektilsyn, forsvant Synopsis – fagbibliotekenes meldingsblad. Når jeg snakker
med fagbibliotekarer, forteller mange at de savner Synopsis. Ikke bare savner de Synopsis, men et større frittstående tidsskrift som kan inspirere, formidle og gi rom for debatt.

Vi har ett slikt tidsskrift i Norge, og det er Bok og Bibliotek. Det har de siste årene utviklet seg til å bli både et papirtidsskrift og et internettidsskrift.

Det får meg til å tenke: Hvorfor ikke åpne Bok og Bibliotek for mer fagbibliotekstoff? Hvorfor ikke samle bibliotek-Norge og bygge ned det mange opplever som et
kunstig skille mellom "fag og folke".

Skulle jeg drive litt selvrefleksjon omkring Bok og
Bibliotek, kan det lyde slik:

"Bladet skal stimulere til faglig refleksjon og debatt og
holde et våkent blikk på de politiske rammene som omgir biblioteksektoren.
Bladet er redaksjonelt uavhengig og redigeres etter Redaktørplakaten. Debattinnlegg
og innkjøpte artikler uttrykker ikke nødvendigvis Bok og Biblioteks mening."

Det er ingen grunn til at denne formålsparargrafen bare skal
gjelde folkebibliotek og stoff derfra. Hvis der er slik at dere i fag- og forskningsbibliotekene ser en verdi i å få inn stoff i Bok og Bibliotek, er meldingen fra meg enkel:

Ta kontakt – på mail eller telefon!

 

Mvh Odd Letnes, redaktør 

Tlf 41 33 77 86

odd.letnes@bokogbibliotek.no

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS