Enormt viktige bøker

Publisert Sist oppdatert

Barnebøkene som er oversatt til sørsamisk, er enormt viktige på mange måter, sier Inger Marit Eira-Åhrèn som er enhetsleder i Gïelem nastedh, senter for samisk språk og kultur i Snåsa kommune.

 

Språksenteret vårt er utgivere av sørsamiske barnebøker. Vi er med på å kvalitetssikre oversetterarbeidet, slik at det blir gjort autentisk og med godt språk. Vi har også ansvaret for salg av bøkene, sier Eira-Åhrèn.

Hun er opprinnelig nordsame, men gift med en sørsame og har bodd i sørsamisk område i 18 år. De har tre sørsamiske barn.

Hvordan er den ideelle boka for sørsamiske barn?

Den er enkel å lese, lett forståelig, har et innhold som gjør ungene nysgjerrige, slik at de vil lese mer. Bøkene gir språklig utvikling, barna lærer nye ord, regler, akkurat som det ideelle er for barnebøker på norsk for norske barn. Et tilbud på deres eget språk, som støtter opp om språket de snakker.

Innholdet i oversettelsene i regi Trøndelag fylkesbibliotek handler i originalene om norsk på norsk og engelsk på engelsk. Bøkene som oversettes gjenspeiler ikke samisk kultur?

Vi vil gjerne at våre barn også får innblikk i det som ikke er bare kjente omgivelser for dem. Barna lever i den sørsamiske kulturen og den kan de, sier hun.

 

Mangfoldig

Sørsamisk og samisk språk er mangfoldig om temaer som natur, næringer, kulturelle verdier og slektskap. Vi har åtte årstider. Vi har andre betegnelser for fars yngre bror enn for fars eldre bror, blant mye annet. 

Det er viktig at barna har kjennskap og bevissthet om dette. Samtidig er det viktig at samiske barn får tilgang til internasjonal litteratur på sitt eget språk. De får større kunnskap om samfunnet i sin helhet, og fantasi til å tenke på hvordan andre har det, på sitt eget språk. 

De lærer seg å reflektere over omgivelsene og verden gjennom bøkene, bøkene gir innsikt og kunnskap som de ikke får gjennom vanlige samtaler. Når de leser, kommer de inn i en annen verden. De er i boka. 

– Oversettelsene av barnebøker til sørsamisk har også stor betydning for statusen til sørsamisk som språk, sier hun. 

Hvilken betydning har de sørsamiske oversettelsene for deg som mamma?

For meg som mamma er den største betydningen at jeg nå kan lese om prinsesser til min datter på sørsamisk, uten at jeg behøver å oversette dem selv simultant. Hun er ni år. Mine to eldre sønner hadde ikke så mange bøker å velge blant da de var mindre. Den eldste hadde bare tre bøker han likte godt på sørsamisk i mange år. 

Alle barn liker ikke bøker om prinsesser eller krokodiller, derfor er det veldig viktig at de sørsamiske barna får flere bøker å velge blant på sitt eget språk.

 

Min første bok

Eira-Åhrèn trekker fram boka «Mov 1. gærja», «Min første bok».

Det er en fantastisk bok for sørsamiske barn, et eksempel på hvor god en sørsamisk bok kan bli. Av sørsamer, for sørsamer på sørsamisk. Boka er laget av Gïelem nastedh, via en redaksjonskomite som har satt sammen innholdet med flere ulike bidragsytere. 

Barna lærer noe nytt hver gang de leser den. Boka rommer korte eventyr med tradisjonelle sagn fra det samiske samfunnet. Den er illustrert med rein og ballonger, en salig blanding, den inneholder alle type slekter. Den har sanger for de minste. Og mye, mye mer.

En blanding av nyskrevne bøker for sørsamiske barn og oversettelser, er det ideelle, mener Inger Marit Eira-Åhrèn ved Gïelem nastedh.

 

Powered by Labrador CMS