Biblioteksentralen med løsningen klar

Publisert Sist oppdatert

Norske bibliotek og ikke minst norske forlag er noen digitale sinker i forhold
til andre land vi liker å sammenlikne oss med. Men nå kan det snart skje noe.

 

Av Odd Letnes, redaktør
Norske bibliotek og ikke minst norske forlag er noen digitale sinker i forhold
til andre land vi liker å sammenlikne oss med. Men nå kan det snart skje noe.

 

Av Odd Letnes, redaktør

 

Det er i dag tre
store globale e-boksatsinger fra henholdsvis Amazon (Kindle), Apple (iPad) og
Google (Android). Googles løsning er ennå ikke lansert, men er rett rundt
hjørnet. Det er av vital betydning at norske e-bøker blir lesbare på alle typer
lesere, sier bibliotekfaglig direktør Kjartan Vevle på Biblioteksentralen (BS) til
Bok og Bibliotek. Han forteller at Den Norske Bokdatabasen for tiden jobber
med løsninger for å gjøre de norske e-bøkene tigjengelig for lesing på alle
typer lesere, også de tre store globale løsningene.

     – Biblioteksentralen ser nå på muligheten
for å bidra til at dette arbeidet blir gjort slik at også bibliotekene vil
kunne dra nytte av en slik løsning. Det er litt tidlig å si hvordan dette vil
bli løst og hvordan det skal finansieres, men pr august ser det ut til at det
skal bli mulighet for bibliotekene å være med på en nasjonal lansering av
norske e-bøker, sier Vevle og legger til: – Kanskje i løpet av høsten?

 

Tysk løsning

Mye vann har rent
i havet siden Biblioteksentralen satte i gang arbeidet med å utvikle løsninger
for å gi bibliotekene muligheter til å låne ut digitale dokument.

     – Vårt arbeid har hele tiden hatt som
utgangspunkt at BS skal bidra til at bibliotekene skal kunne være med i den
utviklingen vi ser i mediemarkedet. Og at for at bibliotekene skal kunne utøve
sitt samfunnsoppdrag har det vært for oss naturlig å se på hvordan bibliotekene
skal kunne tilby musikk, lydbøker, film og e-bøker som nedlastbare filer til
sine brukere, sier Vevle.

     Svaret BS har landet på er et
system utviklet av det tyske selskapet "DiViBib" som er 50 prosent
eid av den tyske biblioteksentralen. Det gjør det mulig for
bibliotekene å tilby alle typer digitale dokument for presentasjon, utlån og
formidling til bibliotekenes brukere. Løsningen er systemuavhengig. Det
vil si at systemet kan knyttes opp mot alle norske biblioteksystem, og kan
brukes av de fleste "duppeditter" som bibliotekenes lånere bruker i sitt dagligliv.
Ikke alle formater og produkter kan brukes da det er flere leverandører og
produsenter som har lagt inn sperringer som gjør at man for eksempel bare kan
låne e-bøker fra "egen" e-bokleverandør.

 

Samfunnsoppdrag

Systemet er
tilpasset norske forhold, med norsk tekst, norske grensesnitt og norsk
katalogisering. Dokumentene vil være søkbare i bibliotekets
katalog og det tilstrebes å gjøre disse tjenestene mest mulig lik de andre tjenestene
bibliotekene tilbyr, forteller Vevle.

     – Det er viktig at bibliotekene
greier å redusere sine administrative kostnader ved å inngå avtaler, få
leverandører og lave vedlikeholdskostnader. På samme måte har det stor betydning
at disse tjenestene får en betalingsordning som er i samsvar med de
rammebetingelser bibliotekene har som kommunale etater som får sine budsjett
vedtatt en gang i året.

     – En annen utfordring som har vært av stor betydning
for å få en slik tjeneste opp å stå i norske bibliotek, er at rammebetingelsene
og regelverk og lovgivning må være ivaretatt for alle parter i denne
verdikjeden. Vi har derfor lagt stort arbeid ned i et system der
opphavsrettsinnehaverne, utgiverne og bibliotekene kan viareta sine interesser. På samme tid er den endelige
målsetningen at bibliotekenes brukere skal få det de har behov for og
etterspør, og på den måten gi bibliotekene muligheter til å utføre sitt
samfunnsoppdrag.

 

 

 

Powered by Labrador CMS