Bergen kaller – med e-bokseminar

Publisert Sist oppdatert

E-bøker er et hett tema i Norge for tiden, men fokus i både media og bokbransjen har i hovedsak vært på forbrukermarkedet og skjønnlitteratur. Dette seminaret – «E-bøker i akademia» – har et annet fokus, nemlig den økende plass e-bøker får innen undervisning og forskning.

E-bøker er et hett tema i Norge for tiden, men fokus i både media og bokbransjen har i hovedsak vært på forbrukermarkedet og skjønnlitteratur. Dette seminaret – «E-bøker i akademia» – har et annet fokus, nemlig den økende plass e-bøker får innen undervisning og forskning.

På e-bokseminaret vil en rekke problemstillinger rundt e-bøker bli drøftet:

Muligheter og begrensninger: Eksplosjonen i portable lesemedia gir økte muligheter for fleksibel bruk av e-bøker, men også økte utfordringer for bibliotekene: Hvilke begrensninger ligger i forlagenes ulike plattformer, lisensbetingelser og  DRM-sperrer?

Økonomi: Hvordan vil studentene bruke e-bøker? I dag kjøper studentene sine egne lærebøker. Hva skjer med økonomien hvis institusjonen går inn på campuslisenser for lærebøker?

Læringsutbytte: Hva vet vi om hvordan tekstlesing på skjerm sammenliknet med papir påvirker leseopplevelse, læring, hukommelse og bevissthet om egen læring? Mange rapporterer at de foretrekker å printe ut en tekst fremfor å lese den på skjermen, fordi de føler at det gir bedre læringsutbytte. På seminaret presenterer to forskere fra Psykologisk fakultet presenterer et nylig oppstartet forskningsprosjekt ved UiB hvor en skal se på forholdet mellom følelser for læring og faktisk læring når tekst presenteres på papir eller skjerm.

Ny norsk rapport om e-bøker: UB gjorde en e-bokutredning i 2004 før den første anskaffelsen av e-bøker ble gjort. Mange av konklusjonene i denne rapporten er fremdeles gyldige, men i de 6 årene som har gått siden utredningen ble laget har det vært er rivende utvikling både teknologisk og innholdsmessig når det gjelder e-bøker. Bibliotekgruppen i UHnett Vest har nå gjennomført en ny utredning om e-bøker i undervisning og forskning, basert på UB Bergens utredning fra 2004. Denne ferske statusrapporten er noe av det som vil bli presentert på E-bokseminaret i «Egget» på Studentsenteret i Bergen mandag 9. mai.

http://ans.hsh.no/adm/info/uhnettvest/Ebokseminar2011.pdf

Powered by Labrador CMS