Odd Letnes

Redaktør

professorn 11Vil vi legge stor vekt på formidling til praksisfeltet og vi planlegger en konferanse hvert år i prosjektperioden d...

Aktuelt 11Du er biblioteksjef og får en telefon fra leder for kommunens helse- og omsorgstjenester. Lederen forteller om Kompetansel...

Aktuelt 11Det er ingen tvil om at det er en utfordring å ta imot så mange mennesker som vi har gjort. Det vil koste tid, krefter og...

56 Padriverprisen aibj 600Skolebibliotekar Anniken Bjørnes ved Steinkjer videregående skole har vært en pådri...

professorn 11Hvordan skal bibliotekene utforme sin rolle som arenaer for offentlig samtale og debatt? Det ...

1 ForsideillustrasjonMed Norsk kulturråd kom det en ny lukt inn i bib...

3 2016 4 Debatt til Terese Torgersen

Rennesøy- og Sola folkebibliotek sliter m...

debatt 11Det er no vel tre år sidan Engerutvalet la fram Kulturutredningen 2014. Oppdraget var å evaluere det raud-grøne kulturløftet. Men...

Det er no vel tre år sidan Engerutvalet la fram Kulturutredningen 2014. Oppdraget var å evaluere det raud-grøne kulturløftet. Men utvalet tok også for seg den kommunale kulturpolitikken. Her kåra utvalet vinnarar og taparar. Vinnarane var id...