Ragnar Audunson

Hvilken rolle skal bibliotekene spille i krisesituasjoner? Det er et tema som har blitt en del diskutert på feltet.

Seinest i 2019 viet det internasjonale bibliotektidsskriftet IFLA Journal et helt nummer til emnet. Vi...

De standpunktene SIAN står for er på kollisjonskurs med bibliotekenes verdier om inkludering og mangfold og de er bygd på kunnskapsløshet, og også slik stikk i strid med det bibliotekene skal fremme: Samtale og meningsdanning...

«Det er oppsiktsvekkende at en kapasitet på bibliotekfeltet som Audunson tar så tydelig avstand fra sivilombudsmannens prinsipielle syn,» 

Hvem bør få bruke bibliotekets lokaler til møtevirksomhet? Bør biblioteket si nei til organisasjoner som SIAN? Det spørsmålet er blitt aktualisert etter at ledelsen på Deichman til store protester fra de ansatte åpnet opp ...

- Jeg er dypt uenig med det du mener, men jeg vil til min død kjempe for din rett til å gi uttrykk for din mening gjennom ildspåsettelse.

Er det måten vi nå forstår Voltaires klassiske utsagn om ytringsfrihet på?...

I løpet av de om lag 15 årene jeg har hatt denne spalten i Bok og bibliotek, er det noen temaer som har gått igjen. Hva er status nå med hensyn til de temaene jeg har prøvd å problematisere i denne perioden? Re...

Fagansatte i bibliotek og det allmenne publikum ser ut til å vurdere viktigheten av bibliotekets rolle som møteplass ganske forskjellig. Og politisk ligger de bibliotekansatte et ganske langt stykke til venstre for dem de skal betjene.

Biblioteket har høy legitimitet også blant dem som ikke bruker det. Men står det overfor en utfordring dersom det i økende grad profilerer seg gjennom tilbud som ikke ser ut til å gi legitimitet blant dem som ik...

Fagansatte i bibliotek og det allmenne publikum ser ut til å vurdere viktigheten av bibliotekets rolle som møteplass ganske forskjellig. Og politisk ligger de bibliotekansatte et ganske langt stykke til venstre for...