Ragnar Audunson

- Jeg er dypt uenig med det du mener, men jeg vil til min død kjempe for din rett til å gi uttrykk for din mening gjennom ildspåsettelse.

Er det måten vi nå forstår Voltaires klassiske utsagn om ytringsfrihet på?...

I løpet av de om lag 15 årene jeg har hatt denne spalten i Bok og bibliotek, er det noen temaer som har gått igjen. Hva er status nå med hensyn til de temaene jeg har prøvd å problematisere i denne perioden? Re...

Fagansatte i bibliotek og det allmenne publikum ser ut til å vurdere viktigheten av bibliotekets rolle som møteplass ganske forskjellig. Og politisk ligger de bibliotekansatte et ganske langt stykke til venstre for dem de skal betjene.

Biblioteket har høy legitimitet også blant dem som ikke bruker det. Men står det overfor en utfordring dersom det i økende grad profilerer seg gjennom tilbud som ikke ser ut til å gi legitimitet blant dem som ik...

Fagansatte i bibliotek og det allmenne publikum ser ut til å vurdere viktigheten av bibliotekets rolle som møteplass ganske forskjellig. Og politisk ligger de bibliotekansatte et ganske langt stykke til venstre for...

Trodde du at Biblo på Tøyen var en bibliotekfaglig innovasjon? Glem det. Biblo er en integrert del av den bibliotekfaglige tradisjonen.

Noen eksempler: Tidlig på 1930-tallet ble kjelleren i et bibliote...

Den gode bibliotekaren må – selv om ‘alt er på nettet’ – beherske søkeverktøyene på en ordentlig måte. Den gode bibliotekaren må ha teft og utholdenhet, være detektiv og ikke gi seg før de riktige kildene er ...

I 2017 ble det utgitt to bøker om den norske offentligheten. Det er en begivenhet. For folkebibliotekfeltet som skal forme sin rolle for å leve opp til lovens utvidete formålsparagraf, er disse bøkene viktig grunnlagsmateriale for refleksjon og d...