Ellen Nierenberg

Kjenner du til studenter eller forskere som sliter med å skrive referanser til Stortingsmeldinger, NOU-er eller andre offentlige dokumenter i APA-stil (American Psychological Association)? Da har jeg gode nyheter. D...