Cecilia Elsen

– Forskningen gir et stadig mer detaljert bilde av hvordan vi leser på skjerm. Blant annet viser mange studier at leseforståelsen synker signifikant i forhold til lesing på papir for tekster som overstiger én s...

I fagbibliotek-sammenheng er «library anxiety» et fenomen som kan påvirke studentenes læring og deres tilgang til informasjon negativt. Studier viser at library anxiety er noe som kan forebygges. Men for at vi sk...