Anita Sandberg

Forskningsbasert undervisning er et mantra i høyere utdanning, og dette kravet blir neppe mindre fremtredende når høgskolen (HiOA) nå har oppnådd universitetsstatus (OsloMet). Noen spør seg nok derfor om bibliotekarutdanningen vil bli mer te...