Gode resultater for Bok og Bibliotek

Aktuelt-11Blant lesere av Bok og Bibliotek scorer bladet høyere enn sine konkurrenter -- Bibliotekforum og Bibliotekaren -- på samtlige positive påstander om bladet. Det kommer tydelig fram at Bok og Bibliotek er meget relevant og bidrar til å holde leserne oppdatert med gode fagartikler og reportasjer. Dette kommer fram av den leserundersøkelsen Synovate utførte for Bok og Bibliotek våren 2011. Les hele rapporten ved å trykke på det gule banneret i høyre spalte merket "Leserundersøkelse 2011".